เลขทะเบียนรถพระที่นั่ง ในหลวงเสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฏ

คอเลขมงคลมาดูกันทางนี้ เมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฏ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เสด็จพระราชดำเนินด้วยรถยนต์พระที่นั่งเลขทะเบียน ร.ย.ล.9904 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฏ  จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าวาสุกรี เพื่อทรง ไถ่ ชีวิต โค จำนวน 1 คู่ กระบือ จำนวน 1 คู่ กับทรงปล่อยนกและพันธุ์สัตว์น้ำ

ภาพจาก กลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ภาพจาก กลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ภาพจาก กลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ภาพจาก กลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ภาพจาก กลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ภาพจาก กลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ภาพจาก กลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ภาพจาก กลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี