เราชนะ ใครเผลดกดสละสิทธิ์ รีบดูเลย แก้ได้ตามนี้

กระทรวงการคลังเริ่มทยอยโอนเงินวันนี้เป็นวันแรกแล้วสำหรับโครงการเราชนะ ให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่ม คนละครึ่ง และเราชนะ เข้าไปกดรับสิทธิกันที่แอปเป๋าตัง แต่สำหรับใครที่กำลังคิดหนักไม่รู้จะทำอย่างไรดีเพราะเผลอกดปุ่มสละสิทธ์จากโครงการเราชนะ บนเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และอาจพลาดสิทธิ์รับเงินเยียวยารายละ 7,000 บาทนั้นตอนนี้สบายใจได้แล้ว เพราะทางรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเผยวิธีการแก้ไขไว้แล้วดังนี้

โดยเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สำหรับผู้ที่สละสิทธิ์โครงการ เราชนะ จากกรณีต่างๆ ด้วยความผิดพลาดของข้อมูลหรือการเข้าใจคลาดเคลื่อน เช่น เป็นลูกจ้างรายวันของรัฐ ที่ได้รับสิทธิเราชนะ แต่เข้าใจคาดเคลื่อนแล้วเข้าไปกดสละสิทธิ์ บนเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

หรือกรณีเป็นผู้สูงอายุและไม่มีสมาร์ทโฟนแต่ลงทะเบียนในเว็บจึงต้องกดสละสิทธิ์ เป็นต้น กลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถลงทะเบียนรับสิทธิเราชนะใหม่ได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยเช่นเดียวกับกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ซึ่งจะได้รับเงิน 7,000 บาทเช่นเดียวกัน และใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน

ส่วนกรณีไม่สามารถลงทะเบียน เราชนะ ในเวลาที่กำหนดได้ เนื่องจากฐานข้อมูลในระบบไม่พบเลขบัตรประชาชนนั้น จะต้องไปเช็คที่สำนักงานเขตว่าตัวเลขบัตรประชาชนมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ เพราะบัตรประชาชนผู้สูงอายุบางรายทำมานานแล้ว ขณะนั้นอาจจะมีการกรอกข้อมูลผิดพลาด ซึ่งคนกลุ่มนี้หากได้บัตรประชาชนใหม่แล้วก็สามารถมาลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยได้เช่นกัน

ในวันที่ 22 ก.พ.เป็นต้นไป จะมีการเพิ่มจุดรับลงทะเบียนที่ธนาคารของรัฐ 2 แห่ง คือ ธนาคารอออมสิน ธ.ก.ส. นอกจากนี้กระทรวงคลัง จะจัดทีมลงไปรับลงทะเบียนในกลุ่มพื้นที่ห่างไกลด้วย โดยขณะนี้ได้ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยเรื่องพื้นที่ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

สำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ซึ่งลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15-25 ก.พ.2564 จะได้รับเงินเข้าวันที่ 5 มี.ค.นี้เป็นงวดแรก ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนถัดไป ซึ่งขณะนี้กระทรวงกรวงการคลังขยายเวลารับลงทะเบียนถึงวันที่ 5 มี.ค.2564 นั้น หากเป็นผู้ได้รับสิทธิก็จะได้รับเงินสมทบตามงว ดที่กำหนดจนถึง 7,000 บาทเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการ เราชนะ สามารถกดรับสิทธิ์ได้จนกว่าจะจบโครงการในเดือนมี.ค.2564

สำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนในโครงการ เราชนะ จำนวน 11.3 ล้านคน ขณะนี้ผ่านการตรวจสอบและได้รับสิทธิแล้วจำนวน 7.9 ล้านคน โดยอย่างช้ากระทรวงการคลังจะตรวจสอบสิทธิกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนเราชนะได้ทั้งหมดภายในวันที่ 21 ก.พ.2564

ส่วนการทุ จ ริ ตโครงการ เราชนะ เช่น การก่อตั้งแอป เราชนะ ขึ้นมาและให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลส่วนตัว หรือ ทำแอปป ล อ มขึ้นมานั้น ขณะนี้ได้ส่งเรื่องนี้ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ตรวจสอบกรณีเหล่านี้อยู่เพราะถือว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดฐานห ล อ ก ล ว ง

ทั้งนี้ จะคืนสิทธิ์ เราชนะ ใครเผลอกดสละสิทธิ์ ลงทะเบียนรับ 7,000 บาทได้ที่กรุงไทย เผย 22 ก.พ.เป็นต้นไป เพิ่มจุดรับลงทะเบียนที่ธนาคารของรัฐ 2 แห่ง