เราชนะ มาแรง ธนาคารฯ เมืองคอน เพิ่ม จนท.รับลงทะเบียน

กระแสข่าวยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหงสำหรับเมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 23 ก.พ.64 ผู้สื่อข่าว รายงานว่า ที่ศ าลาประชาคม อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นวันที่2 ที่ทาง ธ.ก.ส. สาขาทุ่งใหญ่ ธกส.และ ธ.ออมสิน สาขาทุ่งใหญ่

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เสริมกำลังช่วยธนาคารกรุงไทยอีกแรง เพื่อรับลงทะเบียนเงินเยียวย า 7,000 บาท โครงการ เราชนะ ของรัฐบาล

ให้กับผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เดินทางมาตั้งแต่เช้า เพื่อเข้าแถวรอคิวใช้บริการ บรรย ากาศเป็นอย่างเรียบร้อย มีเจ้าหน้าธนาคาร ให้บริการอย่างเต็มที่

ตามมาตราการเว้นระยะห่าง ป้องกันการแพร่CV-19 โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอมาช่วยอำนวความสะดวก ตั้งจุดคัดกรอง จุดตรวจโ ควิด และลงชื่อผู้ที่มาติดต่อ

ขณะที่บรรย ากาศวันนี้ มีบรรดาผู้สูงอายุหลายสิบคน เดินทางมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทางเจ้าหน้าที่ จึงมีการปรับแผนบริการ

พร้อมกับเพิ่มกำลังเจ้าหน้า เพื่อความรวดเร็วในการบริการ ลดปั ญหาความแ ออัด ที่สำคัญผู้สูงอายุจะได้เดินทางกลับบ้านเร็วอีกด้วย

ข่าวโดย ผู้สื่อข่าว จ.นครศรีธรรมราช