เราชนะ ผู้ที่มีเป๋าตังบ่นหนัก โดนปัดตกทั้งที่ได้เงินไม่ถึง 3 แสน อ่านเลย

เป็นอีกข่าวที่กระแสค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหลาม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มกันแล้วสำหรับการเช็กสิทธิ เราชนะ เพื่อรับเงิน 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับคนที่มี่แอปฯ เป๋าตัง โดยกลุ่มนี้ไม่มีความจำเป็นต้องลงทะเบียนแต่อย่างใด

แต่จะถูกคัดกรองทันที โดยผู้ที่ได้รับสิทธินั้นจะต้องไม่เป็น

ผู้ที่อยู่ในประกั นสังคมมาตรา 33

เป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการการเมือง หรือรับบำนาญจากทางราชการ

มีเงินเกิน 5 แสนบาททุกบัญชี

มีรายได้เกิน 3 แสนบาทเมื่อสิ้นปี 2562

วิธีเช็กสิทธิ เราชนะ

เข้าไปที่เว็บไซต์เราชนะ

กรอกข้อมูลได้แก่ เลขประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลัก, ชื่อ, นามสกุล, วันเดือนปีเกิด

กดตรวจสอบสถานะ

หน้าจอของคนที่ได้รับเราชนะ เป็นอย่างไร

คนที่ได้รับสิทธิเราชนะ จะขึ้นข้อความว่า ท่านได้รับสิทธิเราชนะ และจะมีการโอนเงินให้ทุกวันพฤหัสบดี พร้อมกับมีตารางโอนเงินขึ้นมาให้ดูว่า เงินจะเข้าวันไหนบ้าง โดยจะเริ่มโอนเงินครั้งแรกวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.00 น. เป็นเงิน 2,000 บาท จากนั้นจะโอนเงินเข้าสัปดาห์ละ 1,000 บาท ไปจนกว่าจะครบ 7,000 บาท

หน้าจอของคนที่ไม่ได้รับเราชนะ เป็นอย่างไร

คนที่ไม่ได้สิทธิเราชนะ จะขึ้นหน้าจอว่า ท่านไม่ได้รับสิทธิเราชนะ เนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ กัน เช่น

ท่านเป็นผู้มีเงินได้ถึงประเมินเกิน 300,000 บาทต่อปี ปีภาษี 2562

ท่านเป็นผู้ประกั นตนตามมาตรา 33 แห่งก ฎหมายประกั นสังคม

ท่านมีบัญชีเงินฝากเกิน 500,000 บาท ณ 31 ธันวาคม 2563

ท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

โลกออนไลน์ระงม พล าดเราชนะ เพราะเงินได้เกิน 3 แสน ทั้งที่ตอนนี้ตกงาน

อย่างไรก็ตาม หนึ่งในเหตุผลที่คนถูกปฏิเ สธมากที่สุดคือ เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 3 แสนบาท ซึ่งหล ายคนบ่นว่า เมื่อปี 2562 ยังคงมีงานทำเป็นปกติ รายได้เลยอาจจะมีเข้ามามาก แต่พอปี 2563 เมื่อเจอวิก ฤต รายได้ลดลง

บางคนหนักถึงขั้นตกงานต้องขายบ้านขายรถ แต่ทางรัฐกลับเอารายได้พึงประเมินของปี 2562 มาคิด นั่นทำให้คนที่ตอนนี้รา ยได้ลดหรือต กงาน พ ลาดสิทธิรับเงินช่วยเหลือจากรัฐไปอย่างน่าเสี ยดาย