เผยเงื่อนไขใหม่ โครงการ เรารักกัน แจกเงินผู้ประกันตน ม.33 สูงสุด 4,500 บาท

เป็นโครงการที่ผู้ประกันตน มาตรา 33 กำลังให้ความสนใจกันมาก หลังมีประชาชนในกลุ่มนี้เรียกร้องกันมานานว่าขอให้ช่วยเหลือเยียวยากลุ่มนี้ เหมือนกลุ่มอาชีพอื่นกันบ้าง และในวันนี้ก็ได้มีการเสนอโครงการ เราชนะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนใกลุ่มนี้

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน กล่าวภายหลังเข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมว่า นายกรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือแรงงานผู้ประกันตนมาตรา 33 โครงการ ม.33 เรารักกัน โดยนายกฯ อยากให้ครบทุกคนที่มีสิทธิดังกล่าว ส่วนเม็ดเงินจะได้คนละเท่าไหร่และออกมาในรูปแบบไหนนั้น ต้องรอหารือในรายละเอียดอีกครั้ง แต่เบื้องต้นรูปแบบจะเป็นเหมือนโครงการเราชนะ

โดยนำเงินเข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตังค์ เพื่อช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย ยืนยันคนในครอบครัวมาตรา 33 จะให้ทุกคน ที่มีอยู่ประมาณ 11 ล้านกว่าคน สำหรับเงื่อนไขผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวนั้น นายกฯ ให้ความอนุเคราะห์ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอคือ คงเหลือเงื่อนไขเดียวคือ คนที่มีเงินฝากเกิน 5 แสนบาทจะไม่ได้รับสิทธิเพียงเงื่อนไขเดียว

สำหรับแนวทางมาตรการเยียวย าผู้ที่อยู่ภายใต้ระบบประกันสังคม ม.33 ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ CV-19 ยังอยู่ใน 3 แนวทางในการช่วยเหลือ ประกอบด้วย

เปิดแนวทางมาตรการเยียวย า

แนวทางที่ 1 คนละ 3,500 บาท

แนวทางที่ 2 คนละ 4,000 บาท

แนวทางที่ 3 คนละ 4,500 บาท

ส่วนหลักเกณฑ์การรับสิทธิ์ ม.33 เรารักกัน จะเหมือนกับโครงการ เราชนะ โดยตัดเงื่อนไขเรื่องการมีรายได้ขั้นต่ำปีละ 3 แสนบาทออกไป แต่มีคุณสมบัติดังนี้

หลักเกณฑ์การรับสิทธิ์

มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

มีเงินฝากในธนาคารไม่เกิน 500,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้เฮ จะมีการเยียวย า สูงสุง 4,000 บาท