เผยสาเหตุ ร้านค้าเข้าร่วม เราชนะ อ้างต้นทุนเพิ่ม ทำขายของแพ ง

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเมื่อวันที่ 23 ก.พ.2564 ได้สำรวจราคาสินค้าในพื้นที่ จ.นครราชสีมา หลังจากที่รัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือค่ าครองชีพให้กับประชาชน ผ่านโครงการ คนละครึ่ง และโครงการ เราชนะ โดยราคาสินค้าที่ตลาดย่าโม ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา ซึ่งเป็นตลาดสดขนาดใหญ่มีคนในเขตชุมชนเมือง นิยมมาจับจ่ายซื้ อของ พบว่า ร้านข ายไข่ไก่ที่เข้าร่วมโครงการกับรัฐบาล จะข ายไข่ไก่ เบอร์ 0 เฉลี่ยแผงละ 105 บาท

ในขณะที่ร้านค้าบางร้านที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ กลับข ายสูงกว่า ในราคาแผงละ 115 บาท ซึ่งแม่ค้าบอกว่าข ายราคานี้เป็นปกติอยู่แล้ว ส่วนราคาน้ำมันพืช จะขา ยเฉลี่ยอยู่ที่ขวดละ 55 บาท ส่วนร้านที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ จะข ายในราคาที่ถูกกว่า

ลูกจ้างร้านขา ยของชำแห่งหนึ่ง เปิดเผยว่า สินค้าที่นำมาข ายจะซื้ อมาจากร้านค้าส่งขนาดใหญ่อีกทอดหนึ่ง และซื้ อมาในราคาที่สูงกว่าเมื่อก่อน โดยห้างค้าปลีกค้าส่งบางแห่ง สินค้าขาดตลาด ต้องจำกัดจำนวนซื้ อ จากเดิมเคยซื้ อได้คนละไม่เกิน 6 ลัง แต่ตอนนี้ซื้ อได้แค่คนละ 1 ลังเท่านั้น อีกทั้งยังต้องไปต่อคิวเ สียเวลาอีก เพราะมีคนมาใช้สิทธิ์ เราชนะ กับ คนละครึ่ง เป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องต่อคิวย าว

ลูกจ้าง กล่ าวต่อว่า ประกอบกับอินเตอร์เน็ตมีปัญหา หรือแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ล่ม ก็ยิ่งทำให้ช้าเสียเวลาเพิ่มขึ้นไปอีก แต่โครงการเหล่ านี้ของรัฐบาล ก็ช่วยกระตุ้นยอดขา ยให้กับทางร้านได้ ถือว่ามีข้อดี แต่ต้องปรับปรุงระบบ และตรวจสอบราคาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม จะได้ไม่เกิดผลกระทบทั้งผู้ซื้ อและผู้ข ายรายย่อย

ส่วนราคาข้าวสารเสาไห้ พบว่า จำนวน 1 กิโลกรัมจะขา ยอยู่ที่ราคา 20-24 บาท ไม่ได้ปรับราคาสูงขึ้น ซึ่งแม่ค้าข้าวสาร บอกว่า โครงการช่ว ยเหลือของรัฐบาลไม่ได้ส่งผลต่อราคาข ายข้าวสารมากนัก เพราะราคาที่ขา ย จะขึ้นอยู่กับกลไกตลาดข้าวเป็นหลัก ซึ่งช่วงนี้ ราคาปรับลดลง ราคาขา ยปลีกต่อกิโลกรัมจึงลดลงด้วย

ในขณะที่ราคาน้ำตาลทราย บรรจุถุง 1 กิโลกรัม ยังยืนราคาอยู่ที่ 23-24 บาท ยังไม่มีการปรับขึ้นมากกว่านี้ แต่แม่ค้าระบุว่า เดิมเคยขา ยราคาเฉลี่ยแค่ 18-21 บาทเท่านั้น แต่ปัจจุบันราคาซื้ อแพ งกว่าเดิม อยู่ที่กิโลกรัมละ 22 บาท เมื่อนำมาข ายหน้าร้านจึงบวกราคาเพิ่ม พอให้มีกำไรบ้างนิดหน่อย

อย่างไรก็ตาม ทางร้านค้าก็ได้ชี้แจงแล้ว ที่ราคาสินค้าขึ้น เพราะรับมาแ พงกว่าเดิมนั่นเอง