เผยภาพอาณาจักร ติ๋ม ทีวีพูล และลูกชาย

นับว่าไม่มีใครไม่รู้จักในนาทีนี้ เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนไม่หยุดเลยจ้า หลังจากที่ สมปอง นครไธสง หรือ อดีตพระมหาสมปอง หลังจากสึกมาแล้วนั้น ได้มาร่วมงานกับ ติ๋ม ทีวีพูล ด้วยการจับมือกันทำรายการ

สมปอง นครไธสง

ติ๋ม ทีวีพูล

แต่ทว่าวันนี้ 4 ก.พ. สมปอ ได้อัดคลิปบอกว่า ไม่ได้ร่วมรายการแล้วนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามรายการเหมือนเดิมนะครับ

คอมเมนต์ชาวเน็ต

สำหรับ เจ๊ติ๋ม ทีวีพูล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยทีวี จำกัด เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทดังกล่ าว สัดส่วน 77.50 เปอร์เซ็นต์

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า บริษัท ไทยทีวี จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 800 ล้านบ าท เมื่อปี 2562 ซึ่งเป็นปีล่ าสุดที่ส่งรายงานงบตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า บริษัทมีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้ น 1,244 ล้านบา ท หนี้สินรวม 1,991 ล้านบ าท ขาดทุนสะสม 1,567 ล้านบ าท

ขณะที่ บริษัทมีรายได้รวม 1.18 ล้านบา ท มีต้นทุนการขา ยและหรือการบริการ 131 ล้านบ าท ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 136 ล้านบ าท เรียกเงินคืนจาก กสทช. 1.1 พันล้าน

โดยเมื่อปี 2564 หลังจากศาลปกครองสูงสุดตัดสินคดีให้บริษัท ไทยทีวี จำกัด เจ้าของทีวีดิจิทัล 2 ช่องคือ ไทยทีวีและโลก้า ชนะค ดี

และสามารถคืนใบอนุญาตดิจิทัลทีวีให้ กสทช.ได้ พร้อมเรียกเงินคืนและค่าเ สียหายรวม 1,134 ล้านบา ทได้ ส่งผลให้ปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายรับจากเงินคืนดังกล่ าว

สำหรับ 3 รายการใหม่ มีการวางตัว ‘สมปอง นครไธสง’ หรือทิดสมปอง ดำเนินรายการ เพื่อเผยแพร่ทางช่อง ททบ.5, ช่อง 9 MCOT HD และรายการออนไลน์ทางเพจและยูทูบทีวีพูลนั้น รายการดังกล่ าวดำเนินการผลิตโดยบริษัท ทีวีพูล กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11 มี.ค. 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบ าท มี กันต์พงษ์ ศกุณต์ไชย, โชกุล ศกุณต์ไชย

และนันท์ธกุณฑ์ ศกุณต์ไชย ลูกชายทั้ง 3 ของติ๋ม ทีวีพูล เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น

ส่วนบริษัท ไทย ทีวีพูล จำกัด รายงานผลประกอบการล่ าสุดเมื่อสิ้ นงวดปี 2561 ระบุว่า มีสินทรัพย์รวมกว่า 157 ล้านบ าท มีหนี้สินรวมกว่า 133 ล้านบา ท และขาดทุนสะสมกว่า 76 ล้านบา ท

มีรายได้จากการข ายและหรือการบริการ 3.1 ล้านบ าท มีค่าใช้จ่ายจาการดำเนินงาน 33 ล้านบ าท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 11.8 ล้านบ าท ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 49 ล้านบ าท