เปิดเมนูใหม่ ลงทะเบียน เราชนะ ปุ่มสีแดง รับเงิน 7,000

ยังคงเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า จากกรณี กระทรวงการคลังขย ายเวลาลงทะเบียน เราชนะ ผ่าน www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่ม ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือ ประชาชนกลุ่มพิเศษ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564

ล่ าสุดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อตรวจสอบบนเว็บไซต์ www.เราชนะ.com พบเมนูใหม่บนหน้าแรกของเว็บไซต์ มีชื่อว่า ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ (ปุ่มสีแดง)

ขณะที่ในโลกโซเชียลมีเดีย ก็มีการพูดถึงประเด็นปุ่มลงทะเบียนปุ่มใหม่นี้เช่นกัน โดยทีมข่าวพบว่ามีประชาชนแสดงความเห็นเรื่องนี้ ผ่านทางกลุ่มเฟซบุ๊ก เราชนะ เรารักกัน แจ้งข่าว-พูดคุย-สอบถาม (www.เราชนะ.com) ระบุว่า ตนเองไปลงทะเบียนกลุ่มพิเศษที่ธนาคาร แต่เจ้าหน้าที่ธนาคาร แจ้งว่าให้ตนกลับมาลงทะเบียนเองในเมนู ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ (ปุ่มสีแดง) บนหน้าเว็บไซต์แทน

เมื่อเข้าไปตรวจสอบใน เมนู ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ (ปุ่มสีแดง) พบว่าลักษณะการใช้งานของปุ่มเมนูใหม่ ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ เป็นการให้ตัวแทน หรือผู้ช่วยเหลื อประชาชนกลุ่มพิเศษ เช่น ผู้สูงอ ายุ ผู้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มาลงทะเบียนแทนให้ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าเว็บ แล้วคลิกที่ ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ ปุ่มสีแดง

2. คลิกถูก หน้าข้อความ ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมตามรายละเอียดฯ ข้างต้น แล้วกดปุ่ม ยืนยัน

3. กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่ต้องการสิทธิ เราชนะ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด

ที่สำคัญ อย่าลืมใส่รายละเอียดของผู้แทนที่กรอกข้อมูลให้ประชาชนกลุ่มพิเศษ นั่นคือ

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์ของตัวแทน)

ชื่อ/สกุล บุคคลที่สามารถติดต่อได้

ความสัมพันธ์กับบุคคลที่ติดต่อได้

4. คลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ฯ

5. กดคลิก ลงทะเบียน