เปิดวิธีแก้ เช็กเงิน เราชนะ ในแอปเป๋าตังไม่ได้

สำหรับคนที่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 7,000 ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการรณ์ CV-19 เตรียมเฮดังๆ ได้เลย เพราะทางรัฐบาลจะทยอยโอนเงินโครงการ เราชนะ ผ่านแอปเป๋าตังแล้วในวันนี้จ้า

โดยในวันที่ 18 ก.พ.64 เงินจากโครงการเราชนะจะโอนเข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตังจำนวน 2,000 สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะที่อยู่ในกลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 ประชาชนสามารถใช้เงินได้ตังแต่เวลา 06.00-23.00 น. ในทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนเงินในการใช้ในแต่ละวัน แต่ในขณะเดียวกันพบว่ามีประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าไปเช็กเงินเราชนะผ่านทางแอปพลิเคชั่นเป๋าตังได้ เนื่องจากยังสแกนหน้าไม่ผ่าน

เราชนะ

ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิอีกครั้ง เพื่อเช็กยอดเงิน 2,000 บาท ว่ามีการโอนให้หรือยังผ่านทางเว็บไซต์www.เราชนะ.com โดยจะมีข้อความขึ้นว่า หมายเลขบัตรประชาชน ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะ ท่านมีสิทธิได้รับวงเงินสิทธิเราชนะตลอดระยะเวลาโครงการผ่านทางแอปพลิเคชั่นเป๋าตังทุกๆวันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.64 เวลา 06.00 เป็นต้นไป สามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค.64

โดยจะพบว่า จะมีการอัปเดตตารางเงินเข้าในแต่ละวัน และหากใครที่ทางรัฐบาลโอนเงิน 2,000 บาท เข้ามายังแอปพลิเคชั่นเป๋าตังแล้วนั้น จะมีการอัปเดตสถานะของวันที่ 18 ก.พ. 64 ในช่องรับเงินว่าได้รับแล้ว

อย่างไรก็ตาม สำหรับใครที่เช็กเงินเข้า เราชนะ ผ่านแอปเป๋าตังไม่ได้ สามารถเช็กที่หน้าเว็บได้เลยจ้า