เปิดวิธีทบทวนสิทธิ์ เราชนะ คนไม่ผ่านคัดกรองคุณสมบัติต้องทำไง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 4 ก.พ. น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง โดยธนาคารกรุงไทย ได้คัดกรองคุณสมบัติสำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ในโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 27 ม.ค.64 (กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ) ทั้งหมด 16.8 ล้านคน โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมมาตรการเราชนะที่ 8.3 ล้านคน

เราชนะ

ผู้ที่มีแอพพลิเคชั่นเป๋าตังทั้ง 16.8 ล้านคน สามารถตรวจสอบผลการคัดกรองได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.64 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ซึ่งมีจำนวนผ่านสิทธิ์ประมาณครึ่งหนึ่ง ส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านสิทธิ์ เป็นกลุ้มข้าราชการ และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะมีอีกชุดมาตรการเยียวย าไว้ในระยะต่อไป

โดยกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้รับสิทธิ์ร่วมเข้าโครงการเราชนะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 18 ก.พ.64 จำนวน 2,000 บาท และจะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดีจนวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท โดยกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังกล่าว และสามารถใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ได้ จนถึงวันที่ 31 พ.ค.

สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ทาง www.เราชนะ.com เท่านั้น โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. – 8 มี.ค.2564 และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองใหม่อีกครั้งตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 ม.ค.64 และกระทรวงการคลังจะถือว่าผลการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เป็นอันสิ้นสุด

อย่างไรก็ตาม ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เราชนะ สามารถลงทะเบียนกันได้เลยจ้า