เปิดที่มา รองทรง Low Fade ทรงพระเกศาใหม่ เจ้าฟ้าพัชรกิติย าภา เสด็จพิธีตรุษจีน

ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหง เมื่อวันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 17.53 น.ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติย าภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ วังเทเวศร์ เพื่อทรงประกอบพิธีบวงสรวงเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2564

การเสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจครั้งนี้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติย าภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา นับเป็นที่พูดถึงอย่ างมาก เพราะนอกจากจะเป็นการปฏิบัติพระกรณียกิจหลังจากที่ทรงหยุดชะงักไป เนื่องจากการแพร่กระจาย CV-19 ระลอกใหม่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติย าภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ยังทรงปรากฏพระองค์พร้อมกับทรงพระเกศาใหม่อีกด้วย


เจ้าฟ้าพัชรกิติย าภา เสด็จพิธีตรุษจีน

สำหรับทรงพระเกศาใหม่นี้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติย าภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากการสืบค้นข้อมูลแล้วพบว่าเป็นลักษณะของทรงผมที่เรียกว่า รองทรง ซึ่งเป็นทรงผมที่นิยมสำหรับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง เพราะจะตัดผมรอบๆ

ตั้งแต่ขมับลงไปจนถึงท้ายทอยให้สั้น โดยแบ่งเป็น 3 แบบหลักๆ ได้แก่ รองทรงสูง (High Fade) รองทรงกลาง (Mid Fade) และรองทรงต่ำ (Low Fade)

ทรงพระเกศารองทรงนี้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติย าภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มีลักษณะเป็นแบบรองทรงต่ำ (Low Fade) ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับผู้หญิงมากที่สุดในบรรดารองทรงทั้ง 3 แบบ

นอกจากนี้ แอดมินเพจ เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติย าภา Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha ยังเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของทรงพระเกศานี้ว่า ปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติย าภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ จึงทรงไว้พระเกศาตามระเบียบนายทหารราชวัลลภรักษาพระองค์


เจ้าฟ้าพัชรกิติย าภา เสด็จพิธีตรุษจีน

ทั้งนี้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอบคุณ เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติย าภา Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha