เปิดตลาดเช้า ราคาทองวันนี้ 24 ก.พ. 64 กลับมาขึ้นอีกครั้ง

ถือเป็นอีกข่าวที่หลายคนจับตามองเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สมาคมค้าท องคำรายงาน ราคาท องไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.31 น. โดยราคาท องล่ าสุดในวันนี้ ราคานั้น ได้เริ่มปรับขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากช่วงที่ผ่านมา

ได้มีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้ท องคำแท่ ง รับซื้ อบาทละ 25,650 ขา ยออกบาทละ 25,750 บาท ส่วนท องรูปพรรณ รับซื้ อบาทละ 25,180.76 ขา ยออกบาทละ 26,250 บาท

ทั้งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้ อทอ งคำ เราต้องสังเกตุอะไรบ้างนั้น เรามีคำแนะนำจาก สคบ. ซึ่งรายละเอียดเหล่ านี้ผู้บริโภคทุกท่าน พึงต้องรู้และสังเกตุเมื่อเวลาไปซื้ อทอ งตามร้านท องต่างๆ ซึ่งนอกจากร้านข ายท องต้องติดสลากสินค้าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้ อทอ ง

1 ร้านท องต้องแสดงราคาข ายทอ งแท่งและท องรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงราคารับซื้ อคืน และมีการแสดงค่ากำเหน็จ ซึ่งค่ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกประเภทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3 มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทอ งเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้อท องคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำหนักของท องแต่ละชิ้นให้ชัดเจน

ที่มา สมคมผู้ค้าทอ งคำ