เปิดขั้นตอนการจ่ายเงิน เรารักกัน ของผู้ประกันตน ม.33 รับคนละ 4,500

ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล เนื่องจากผลกระทบ CV-19 แล้ว หลังประชาชนที่อยู่ในกลุ่มนี้ ไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ โครงการ เราชนะ ได้

โดยเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ว่า นายกฯ เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือแรงงานผู้ประกันตนมาตรา 33 โครงการ “ม.33 เรารักกัน” โดยนายกฯ อยากให้ครบทุกคนที่มีสิทธิดังกล่าว ส่วนเม็ดเงินจะได้คนละเท่าไหร่ และออกมาในรูปแบบไหนนั้น ต้องรอหารือในรายละเอียดอีกครั้ง แต่เบื้องต้นรูปแบบจะเป็นเหมือนโครงการเราชนะ โดยนำเงินเข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตังค์ เพื่อช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย

ยืนยันคนในครอบครัวมาตรา 33 ที่มีอยู่ประมาณ 11 ล้านกว่าคน จะให้ทุกคน สำหรับเงื่อนไขผู้ที่จะได้รับสิทธินั้น นายกฯ อนุเคราะห์ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ คงเหลือเงื่อนไขเดียว คือคนที่มีเงินฝากเกิน 5 แสนบาท จะไม่ได้รับสิทธิ” นายสุชาติ กล่าว

สำหรับแนวทางมาตรการเยียวยาผู้ที่อยู่ภายใต้ระบบประกันสังคม มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบ ยังอยู่ใน 3 แนวทางในการช่วยเหลือ ประกอบด้วย มาตรการเยียวยา

แนวทางที่ 1 คนละ 3,500 บาท

แนวทางที่ 2 คนละ 4,000 บาท

แนวทางที่ 3 คนละ 4,500 บาท

โดยจะแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ เช่นเดียวกับโครงการ “เราชนะ” โดยคาดอาจให้ประมาณ 1,000 บาทต่อสัปดาห์ โดยคาดว่าโครงการจะเริ่มจ่ายเงินให้ผู้ประกันตนได้ภายในเดือนมีนาคม