เตรียมเฮ รัฐแจงกำหนดวันโอนเงิน ม.33 เรารักกัน เช็กด่วน

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก วันที่ 15 ก.พ.2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์ ตามมาตรการป้องกัน

โดยที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบโครงการ ม.33 เรารักกัน เพื่อเยียวย าผู้ประกั นตนในระบบประกั นสังคมมาตรา 33 (ม.33) จำนวน 9.27 ล้านราย ที่ได้รับผลกระทบ โดยจ่ายเงินเยียวย าให้กับผู้ประกั นตน 4,000 บาทต่อคน เป็นเวลา 1 เดือน ผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ตามที่ทางกระทรวงแรงงานเสนอ

สำหรับโครงการ ม.33 เรารักกัน คณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เห็นชอบในหลักการดำเนินโครงการ ม.33 เรารักกัน ภายในกรอบวงเงินโครงการ 37,100 ล้านบาท

1.สัญชาติไทย

2.เป็นผู้ประกั นตน ตามมาตรา 33

3.ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4.ไม่เป็นผู้รับสิทธิโครงการ เราชนะ

5.ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท

สำหรับไทม์ไลน์โครงการ ม.33 เรารักกัน

1.เปิดลงทะเบียน 21 ก.พ.-7 มี.ค.64 ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

2.วันที่ 8-14 มี.ค.64 ธนาคารกรุงไทยตรวจสอบข้อมูล ประมวลการคัดกรอง

3.วันที่ 15-21 มี.ค.64 กดยืนยันตัวตนและกดใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง

ส่วนวันโอนเงิน ม33. เรารักกัน

รอบที่ 1 วันที่ 22 มี.ค.2564 จำนวน 1,000 บาท

รอบที่ 2 วันที่ 29 มี.ค.2564 จำนวน 1,000 บาท

รอบที่ 3 วันที่ 5 เม.ย.2564 จำนวน 1,000 บาท

รอบที่ 4 วันที่ 12 เม.ย.2564 รับสิทธิ์วงเงิน 1,000 บาท

สำหรับผู้ประกั นตน สามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการ เราชนะ ได้ในตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.-31 พ.ค.2564