เตรียมเช็กเลย คลังโอนเงิน เราชนะ รอบใหม่ ในวันพรุ่งนี้

พรุ่งนี้ผู้ได้รับสิทธิเราชนะ เตรียมรับเงินโอนเข้าแอป เป๋าตัง รอบสองได้เลย โดยเมื่อวันที่ 24 ก.พ. น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าว่า กระทรวงการคลังจะโอนวงเงินสิทธิ์ งวดที่ 2 จำนวน 1,000 บาท ให้แก่ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอพพลิเคชัน เป๋าตัง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์โครงการเราชนะ (โครงการฯ) ในวันที่ 25 ก.พ.2564 และจะโอนวงเงินสิทธิ์งวดที่ 4 จำนวน 675 หรือ 700 บาท ให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 26 ก.พ.2564

ในช่วงเช้าของวันที่ 25 ก.พ. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีการปิดระบบแอพพลิเคชัน เป๋าตัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และได้ดำเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเมื่อเวลา 11.00 น. ซึ่งประชาชนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์โครงการฯ ผ่านแอพพลิเคชัน เป๋าตัง สามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ได้ตามปกติแล้ว

เราชนะ

โฆษกกระทรวงการคลัง เน้นย้ำว่า ในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการรายย่อยที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการฯ ที่กำหนดให้รับชำระค่าสินค้าหรือบริการโดยตรงจากประชาชนตามราคาสุทธิของสินค้าและบริการนั้นๆ และมีการซื้อ-ขายสินค้าหรือรับบริการกันจริงโดยไม่เป็นการดำเนินการผ่านคนกลาง

หากตรวจสอบพบว่ามีผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการรายย่อยกระทำผิดเงื่อนไขดังกล่าว กระทรวงการคลังจะดำเนินการระงับการใช้แอพพลิเคชัน ถุงเงิน ตลอดจนระงับการจ่ายเงินให้กับร้านค้าทันทีและจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

อย่างไรก็ตาม คลังเตรียมโอน เราชนะ รอบใหม่ 25 ก.พ.นี้ รอรับอีก 1,000 บาท ในกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอพพลิเคชัน เป๋าตัง