เตรียมตัวให้พร้อม พรุ่งนี้เราชนะ เปิดรอบพิเศษลงทะเบียนเยียวยารับ 7,000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 14 ก.พ.64 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า ธนาคารกรุงไทยจะเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเราชนะ 7,000 บาท สำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟน ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ตั้งแต่วันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2564

โดยประชาชนในกลุ่มดังกล่าว สามารถนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (บัตรแข็งสีฟ้าอ่อน) ไปติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่สาขาหรือจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ

แต่หากประชาชนท่านใดที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าว ยังไม่มีบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด ขอให้ติดต่อขอทำใหม่ได้ที่สำนักงานเทศบาล สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง หน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง หรือสำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในระยะเวลาดังกล่าว