เดินหน้าลุย เมี ยทหารเตรียมฟ้อ งสามี-เจ้าสาว 1 ล้านบาท

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564 พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่ าวถึงกรณีที่ในโลกออนไลน์มีการแชร์เรื่องราวของหญิงรายหนึ่ง ที่โพสต์ร้องเรี ยนและขอความเป็นธรรม ว่า สามีที่เป็นทหารแอบห นีไปแต่งงานกับหญิงอื่น และไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูบุตร ส่งผลให้เกิดการวิพา กษ์วิจา รณ์อย่างหนักในสังคม

โดยรองโฆษกกองทัพบก กล่ าวว่า กองทัพบกได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้ร้องเรี ยนเป็นภรรย าของนายทหารชั้นประทวน ที่อยู่ในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 และยังเคยเข้าร้องเรียนกับต้นสังกัดของสามี

ซึ่งทางต้นสังกัดได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องราวและดำเนินการด้วยการลงโทษทางวินัยจำขัง 2 ครั้ง และพิจารณางดบำเหน็จ พร้อมให้การช่วยเห ลือผู้ร้อ งเรียนโดยการหั กเงินเดือนเพื่อเป็นค่าส่งเสียเลี้ยงดูบุตร


โพสต์ดังกล่ าว

อย่างไรก็ตาม การไกล่เกลี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นผล ผู้ร้องเรียนจึงขอแยกทางตามก ฎหมาย ในกรณีนี้ขอเรียนว่า กองทัพบกมีความเห็นใจทั้งสองฝ่าย ได้กำชับให้หน่วยต้นสังกัดบริหารจัดการทั้งเรื่องของความรู้สึก ผลกระทบ ข้อร้ องเรียน ให้ได้ข้อยุติและเป็นข้อยอมรับของทุกฝ่าย


โพสต์ดังกล่ าว

ล่ าสุดฝ่ายเมี ยหลววงได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้ว โดยบอกว่าจะฟ้ องสามีทหาร กับสาวคนดังกล่ าว เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดยได้ระบุข้อความว่า ตามนี้นะคะ ปรึกษาท นายแล้ว ทนายชายพัฒน์ทีมเมี ยหลวง แล้วเจอกัน