เช็คสิทธิ์เราชนะ หากไม่มีสมาร์ทโฟน ใช้บัตรประชาชนแทนได้ เริ่ม 15 ก.พ.

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนแห่ให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2564 นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่ าวถึงการช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสำหรับการลงทะเบียนเราชนะว่า

กระทรวงการคลังเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ เช็คสิทธิ ตรวจสอบสถานะ สำหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้แก่

ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต

ไม่สามารถที่จะมีสมาร์ทโฟน

ไม่สามารถเข้างานแอพพลิเคชั่นเป๋าตังได้

ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง

ในกลุ่มนี้สามารถลงทะเบียนเราชนะได้ระหว่างวันที่ 15 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่สาขาธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียน ซึ่งกระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงไทย ในการให้มีจุดบริการเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่รับลงทะเบียนเราชนะ เช็คสิทธิ ตรวจสอบสถานะ ให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่ าว

เบื้องต้นประชาชนกลุ่มดังกล่ าวนี้ จะต้องนำ บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ใช้ประกอบการลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิโครงการเราชนะ โดยจะต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตน โดยการเสียบบัตรประชาชนผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) พร้อมกับกำหนดรหัสเป็น PIN Code ได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนลงทะเบียนเราชนะผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน

สำหรับลงทะเบียนผ่านหน้าจอของธนาคารกรุงไทย จะมีระบบลงทะเบียนให้คล้ายๆ กับที่ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนปกติ ผ่าน www.เราชนะ.com เพียงแต่ระบบนี้จะไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเข้ามา สามารถเข้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ระบบธนาคารกรุงไทย

ซึ่งข้อมูลที่ต้องระบุ ได้แก่

ชื่อ นามสกุล

เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ความสัมพันธ์ของผู้ติดต่อได้ ชื่อผู้ที่ติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็นต้น (ซึ่งอาจเป็นตัวเองได้ อาจเป็นเบอร์โทรศัพท์ได้)

ในส่วนของขั้นตอนการยืนยันตัวตน ผ่านเครื่องของธนาคารกรุงไทย หรือเครื่อง EDC เพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าตัวจริงๆ มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้

เสียบบัตรประชาชนเข้าไป

กำหนด PIN 6 หลัก ซึ่งรหัสนี้จะนำไปใช้จ่ายที่ร้านค้าในการใช้สิทธิเราชนะ

ประชาชนต้องถ่ายรูปภาพใบหน้า

ถ่ายรูปบัตรประชาชน

เมื่อทำเสร็จ รอผลเราชนะ เช็คสิทธิ ตรวจสอบสถานะ ถ้าผ่านถึงจะได้รับเงินมาตรการเราชนะ โดยเมื่อได้สิทธิจะได้รับวงเงินเข้าบัตรประชาชนเป็นรายสัปดาห์ เงินเข้าทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท ซึ่งงวดแรกจะได้รับวันที่ 5 มีนาคม 2564 จำนวน 4,000 บาท เนื่องจากจ่ายตกเบิกเดือนกุมภาพันธ์ด้วย และงวดถัดไปจะได้รับ 1,000 บาท จนครบ 7,000 บาท

ทั้งนี้การใช้สามารถใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนสำหรับการซื้อสินค้าหรือชำระบริการจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ร้านค้าคนละครึ่ง และร้านค้าเราชนะ ใช้สิทธิเราชนะได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564