เช็กเลย 3 กลุ่มนี้ เงินเข้าวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 64

ข่าวดีสำหรับผู้ที่อยู่ใน 3 กลุ่มนี้ ได้แก่ ผู้สงอายุ ผู้พิ การ และเด็ก เตรียมเฮเลย เพราะเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเพจเฟซบุ๊ก  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เงินเข้า 3 กลุ่ม! วันพุธที่ 10 ก.พ.64

โพสต์ดังกล่าว

เตรียมกดเงิน

เบี้ยผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท

เบี้ยผู้พิ การ 800-1,000

เงินอุดหนุนเด็ก 600

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์