เช็กเลย สิทธิเยียวยา ม.33 รับเงินคนละ 4,000 บาท ให้สิทธิ 2 รูปแบบ

เคาะกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับโครงการ “ม33 เรารักกัน” มาตรการเยียวยาที่ทางรัฐบาลออกมาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยเฉพาะ หลังจากที่ประชาชนในกลุ่มนี้พลาดสิทธิจากโครงการ เราชนะไป

โดยคุณสมบัติผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้สิทธิร่วมโครงการ มีเงื่อนไขคุณสมบัติ คือ

1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2.เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม

3.ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4.ไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ

5.และไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท

เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีคุณสมบัติ สามารถลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com และตรวจสอบการรับสิทธิ

15-21 มีนาคม 2564 ยืนยันตัวตนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

15 – 28 มีนาคม 2564 ผู้ประกันตนมาตรา 33 หากลงทะเบียนแล้วไม่ผ่าน สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิิ

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 , 29 มีนาคม และ 5, 12 เมษายน 2564 รัฐบาลจะเริ่มโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการ “เราชนะ” ได้ในวันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564

ถือเป็นกลุ่มแรกที่คุณสมบัติผ่าน ลงทะเบียนใช้สิทธิตามปกติ

ยังมีอีกกลุ่มที่ถูกตัดสิทธิ และยื่นทบทวนสิทธิ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ย้ำว่า ในกรณีกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตรวจสอบสิทธิแล้วไม่ได้รับสิทธิตามโครงการ ม33 เรารักกัน

ขอทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่ 15 – 28 มีนาคม 2564

กดใช้งานและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันที่ 5 – 11 เมษายน 2564

กลุ่มนี้รัฐบาล จะโอนเงินเข้า แอปเป๋าตัง ในวันจันทร์ที่ 5 และ 12 เมษายน 2564 จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 2,000 บาท

พร้อมให้ผู้ประกันตนเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าภายใต้โครงการ “เราชนะ” ได้ในวันที่ 5 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

โครงการฯ ดังกล่าว คาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาตรา 33 เข้าข่ายมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน รัฐบาลใช้วงเงินประมาณ 37,100 ล้านบาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับไปยัง นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ให้รีบดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับ ในเรื่องของข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 33 ให้เป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์อันพึ่งมีพึ่งได้ ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกันตน ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันให้ตรงจุด ได้รับสิทธิอย่างทันท่วงที