เช็กเลย กลุ่มที่ต้องกดยกเลิกสิทธิ เราชนะ 18 ก.พ. เตือนระวั งถูกเรียกเงินคืน

กระแสข่าวยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหงสำหรับสำหรับมาตรการเยียวย าผู้ได้รับผลกระทบจาก CV-19 ระลอกใหม่ ผ่านโครงการ เราชนะ ที่เปิดให้ลงทะเบียนรับเงินจาก www.เราชนะ.com ซึ่งจนถึงตอนนี้ ระบบได้ทำการตรวจสอบสิทธิ และเริ่มทยอยจ่ายเงินรายสัปดาห์ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิในกลุ่มต่างๆ ไปบ้างแล้ว สำหรับ ผู้ที่ไม่เคยมีรายชื่ออยู่ในระบบ หรือเข้าข่าย แต่ไม่เคยลงทะเบียน ระบบได้ทำการเปิดลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 และได้ปิดรับลงทะเบียนในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา


เราชนะ

ขณะที่ในกลุ่มข้าราชการ หรือลูกจ้างราชการที่ได้สิทธิรับเงินเยียวย า 7,000 บาท จากมาตรการเราชนะ เนื่องจากมีฐานข้อมูลจากมาตรการคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกัน เมื่อตรวจสอบว่าได้รับสิทธิเราชนะ และที่ผ่านมามีความกังวลว่าจะสามารถใช้สิทธิได้หรือไม่ เนื่องจากตามเกณฑ์ของมาตรการระบว่าไว้ว่า คุณสมบัติจะต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างหน่วยงานรัฐ

ในประเด็นนี้ กุลย า ตันติเตมิท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบุ กลุ่มบุคคลดังกล่ าว ขอให้กดไม่เข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง ไม่เช่นนั้นจะถูกเรียกเงินคืนในภายหลัง

โดยมีวิธีการกด ยกเลิกสิทธิ สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการ ดังนี้ เมื่อถึงวันที่ 18 ก.พ.2564 จะมีแถบข้อความขึ้นให้บนแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และถามว่า ท่านยืนยันจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ ผู้ที่เป็นลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และรัฐวิสาหกิจ ที่เข้าเกณฑ์ไม่ได้รับเงินในโครงการนี้ จะต้องกด ไม่เข้าร่วมมาตรการเราชนะ เพราะถ้าหากระบบตรวจพบภายหลังจะมีการเรียกเงินคืน

อย่างไรก็ตาม กลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอกดไม่เข้าร่วมมาตรการเราชนะผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง 18 ก.พ.