เช็กคุณสมบัติผู้ประกันตน ม.33 เรารักกัน เตรียมรับเงิน 4,000 บาท

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จากกรณีที่รัฐบาลมีมาตรการเยียวย าผู้ประกันตนมาตรา 33 ในโครงการ ม.33 เรารักกัน เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ CV-19 โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวย า รายละ 4,000 บาท

โดยมีเงื่อนไขคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

-มีสัญชาติไทย

-ผู้ประกันตนมาตรา 33

-ไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

-ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.63)

การลงลงทะเบียนรับเงินเยียวย า 4,000 บาท ของผู้ประกันตนมาตรา 33 มีดังนี้

วันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค. 2564 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

วันที่ 15 – 21 มี.ค. 2564 กดยืนยันตัวตนผ่านแอป เป๋าตัง

วันที่ 22 , 29 มี.ค. 64 และ วันที่ 5 ,12 เม.ย. 64 รัฐบาลโอนเงินเข้า แอป เป๋าตัง ครั้งละ 1,000 บาท

วันที่ 22 มี.ค.-31 พ.ค. 64 เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการ เราชนะ

ยื่นทบทวนสิทธิ (ไม่สามารถลงทะเบียนรอบแรกได้ )

วันที่ 15 -28 มี.ค.64 ยื่นขอทบทวนสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

วันที่ 5-11 เม.ย. 64 กดยืนยันตัวตนผ่านแอปฯเป๋าตัง

วันที่12 และ 19 เม.ย. 64 รัฐบาลโอนเงินเข้าแอปฯเป๋าตัง 2,000 บาท

วันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 64 เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการ เราชนะ

อย่างไรก็ตาม โครงการฯ ดังกล่าว คาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาตรา 33 เข้าข่ายมีสิทธิได้รับเงินเยียวย าในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน รัฐบาลใช้วงเงินประมาณ 37,100 ล้านบาท