เจ้าบ่าวจ่อโดนโท ษ 30 วัน ผิ ดวินัย ไปยุ่งสาวอื่น

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จากกรณีชาวเน็ตแชร์คลิปหญิงสาวคนหนึ่งถือทะเบียนสมรสบุกงานแต่งสามีตนเอง ซึ่งรับราชการตำรวจและไปแต่งงานใหม่ โดยที่ทั้งสองคนยังไม่ได้แยกทางกัน ทำให้ ชาวเน็ตพากันแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว ล่าสุดฝ่ายภs sย าหลวงปรึกษาทนาย เพื่อยื่นฟ้ องหญิงที่แต่งงานซ้อนแล้ว โดยพบว่าชาวเน็ตยังแห่แชร์เรื่องราวของแม่สามี ที่บุกเข้าไปว่า ลู ก ช า ย กลางงานแต่ง แถมยังสั่งสอนด้วยความโ ก ร ธ

สำหรับความคืบหน้า เมื่อวันที่ 19 ก.พ. พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกตร. เปิดเผยว่า จากกรณีดังกล่าวที่เจ้าบ่าวสวมเครื่องแบบตำรวจประกอบพิธีแต่งงาน ประเด็นนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีบท ล ง โ ท ษ ทางวินัยอยู่แล้ว กรณีมีการกล่าวหาตำรวจกระทำผิ ดวินัย จะมีการสืบสวนข้อเท็ จจริง รวบรวม พ ย า น หลักฐาน หากพบว่ากระทำผิ ดจริง ก็จะถูก ล ง โ ท ษ ทางวินัย ซึ่งมีการกำหนด บ ท ล ง โ ท ษ ไว้แล้ว เช่น

1. ข้าราชการตำรวจเกี่ยวข้องกับหญิงอื่น หรือชายอื่น โดยที่ตนเองมีภรรยาหรือสามีอยู่แล้ว และเกิดเรื่องเ สี ย ลงโทษ  30 วัน

2. ได้หญิงหรือชาย เป็นภรรยาหรือสามี แล้วไม่เลี้ยงดู และเกิดเรื่องเสื่ อ มเสี ยหรือเสี ยห าย ล ง โ ท ษ 30 วัน

3. จดทะเบียนสมรสซ้อน ล ง โ ท ษ 30 วัน

4. ไม่เลี้ยงดูคู่สมรสและบุตร และไม่ยกย่องฐานานุรูป ล ง โ ท ษ 30 วัน

ซึ่งการประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร ตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ถือว่าเป็นการกระทำผิ ดวินัยอย่างไม่ร้ๅ ยแร ง แต่ถ้ามีพฤติกs sมอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น ทำหลายครั้ง เ อ า เ งิ น ท อ ง ใช้อำนาจหน้าที่บังคับ กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติ ผิ ด อย่าง ร้ า ย แ ร ง จะเป็นการกระทำผิ ดทางวินัยอย่าง ซึ่งมีบท ล ง โ ท ษ ที่ ห นั กขึ้ น