เจ้าคุณพระสินีนาฏ ขอปวรรณา ตนเป็นโยมอุปฐากสามเณรอุทุมพร

อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานานแล้ว แต่กลับมีชาวโซเชียลแสดงความคิดเห็นและแห่แชร์กันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 26 พ.ย 63 หลังพิธีกราบถวายผ้าไตรจีวรหลวงปู่หา สุภโร และคณะสงฆ์เสร็จเรียบร้อย ในขณะที่จะเดินทางกลับ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้เจอกับสามเณรอุทุมพรก่อนที่จะเสด็จขึ้นรถ

หลังจากทักทายปราศรัยพอสมควร จึงได้ขอให้สามเณรอุทุมพร สวดปาฏิโมกข์ให้ฟัง พอฟังจบแล้วเจ้าคุณพระสินีนาฏ ขอปวรณาตนเป็นโยมอุปฐากสามเณรอุทุมพร และบอกว่า “กลับไปจะกราบทูลเรื่องราวของท่านสามเณรอุทุมพรให้พ่อเจ้าอยู่หัวทราบนะคะ”

นอกจากนั้น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ยังได้กล่าวว่า “ขอฝากพระพุทธศาสนาไว้กับท่านสามเณรด้วยนะเจ้าค่ะ” สามเณรรับคำเจ้าคุณพระสินีนาฏ แล้วตอบว่า “ครับ”

โพสต์ดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว