เงื่อนไข กลุ่มที่จะได้รับ 4,000 เตรียมลงทะเบียนพรุ่งนี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จากกรณีโครงการ ม.33 เรารักกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบ โดยทางรัฐบาลจะจ่ายเยี ยวย ารายละ 4,000 บาท เป็นการแบ่งจ่ายรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เพื่อนำไปซื้อสินค้ากับร้านค้าที่เข้าร่วม หรือผู้ประกอบการ ภาคบริการ โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 21 ก.พ. 2564 จนถึงวันที่ 7 มี.ค. 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

สำหรับคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ 4,000 บาทจาก ม.33 เรารักกัน มีดังนี้

1. มีสัญชาติไทย

2. เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 และไม่เป็นแรงงานต่างด้าว

3. ไม่ได้รับสิทธิมาตรการเราชนะ

4. ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

5. ผู้ที่มีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ณ เดือนธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ถึงแม้จะอยู่ใน ประกันสังคม มาตรา 33 และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข แต่ปัจจัยสำคัญที่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่อาจทำให้ไม่ได้รับสิทธิ คือผู้ที่ เงินฝากรวม ในทุกบัญชีรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ เดือนธันวาคม 2563 โดยเงินฝากที่จะนำมานับรวมในเงื่อนไขนี้ คือ

1. เงินฝากกระแสรายวัน

2. เงินฝากออมทรัพย์

3. เงินฝากประจำ

4. บัตรเงินฝาก

5. ใบรับฝากเงิน

6. ผลิตภัณฑ์เงินฝากอื่นใด ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

ขณะเดียวกันยังมีประเภท เงินฝาก ที่ไม่รวมบัญชีลักษณะดังต่อไปนี้ ได้แก่ 1.บัญชีร่วม 2.บัญชีเพื่อ 3.สลากออมทรัพย์ และ 4. เงินฝากในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ เท่ากับว่าคนที่เงินในบัญชีเหล่านี้ แม้มีเกิน 500,000 บาทก็ยังมีโอกาสได้รับสิทธิ ม.33 เรารักกัน