เคาะแล้ว บิ๊กตู่เปิดเงื่อนไขรับเงิน 4,000 เรารักกัน ม.33 รีบเช็ก

เป็นหนึ่งข่าวที่ถูกสังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมากวันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์ ตามมาตรการป้องกัน โดยที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบโครงการม.33 เรารักกัน

เพื่อเยียวย าผู้ประกั นตนในระบบประกั นสังคมมาตรา 33 (ม.33) จำนวน 9.27 ล้านราย ที่ได้รับผลกระทบ โดยจ่ายเงินเยียวย าให้กับผู้ประกั นตน 4,000 บาทต่อคน เป็นเวลา 1 เดือน ผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ตามที่ทางกระทรวงแรงงานเสนอ

สำหรับโครงการ ม.33 เรารักกัน คณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เห็นชอบในหลักการดำเนินโครงการ ม.33 เรารักกัน ภายในกรอบวงเงินโครงการ 37,100 ล้านบาท

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์โครงการม.33 เรารักกัน

1.สัญชาติไทย

2.เป็นผู้ประกั นตน ตามมาตรา 33

3.ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4.ไม่เป็นผู้รับสิทธิโครงการเราชนะ

5.ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท