เคลียร์ชัด ทนายแจงแล้ว เปลี่ยนเงินสด เราชนะ

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่อทนายความชื่อดัง เผยถึงกรณีกองบังคับการปราบปราม ออกมาเตือนประชาชนผ่านเฟซบุ๊ก กองปราบปราม กรณีโครงการ เราชนะ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และการซื้ อหรือขายสิทธิ์อาจถูกดำเนินค ดีตามก ฎหมาย ทั้งความผิ ดฐานฉ้ อโ กง และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ

ขณะที่ประชาชนจำนวนมากขอร้องกองปราบฯ ว่าอย่าดำเนินค ดีกับประชาชนที่หาทางเปลี่ยนสิทธิ์ เราชนะ เป็นเงินสดเลย เพราะการใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นไม่สะดวก หลายอย่างที่เป็นความจำเป็นไม่สามารถใช้จ่ายได้

นายเกิดผล แก้วเกิด ทนายความชื่อดัง กล่ าวว่า ตนยังไม่มีข้อมูล จึงไม่สามารถให้ความเห็นได้ แต่สำหรับความผิ ดฐานฉ้ อโ กงนั้นเข้าข่าย กล่ าวคือ หากประชาชนนำเงินที่รัฐบาลจ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นไปใช้นั้นก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่เมื่อมีการไปตกลงกับบุคคลอื่นว่าจะขอแลกเปลี่ยนสิทธิ์โดยฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์เป็นเงินส่วนต่าง ส่วนอีกฝ่ายได้เงินสดไปใช้ เช่น โครงการเราชนะได้เงิน 3,500 บาท ร้านค้าขอส่วนต่าง 500 บาท ส่วนประชาชนเจ้าของสิทธิ์ได้เงินสดไป 3,000 บาท ลักษณะนี้ถือว่ามีเจตนาเอาเงินที่ตนเองไม่มีสิทธิ์โดยทุจ ริตไปจากหลวงหรือรัฐบาล จึงเป็นความผิ ดฐานฉ้ อโก ง พร้อมกับยกกรณีทุ จริตโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ที่มีการจองห้องพักโรงแรมแต่ไม่ได้มีการไปพักจริง มาเป็นตัวอย่าง

เปิดจองห้องพัก โรงแรมจริงๆ มีแค่ 10 ห้อง แต่ไปเปิด 12 ห้อง อย่างนี้ส่วนเกิน 2 ห้อง ถือว่ามีความผิ ดฐานฉ้ อโ กงเพราะไม่ได้ใช้สิทธิ์จริงๆ เมื่อไม่ได้ใช้สิทธิ์จริงๆ แต่สมรู้ร่วมคิดกันเพื่อทุ จริต เบียดบังหรือหลอกลวงเอาเงินของหลวงไปเป็นความผิ ดฐานฉ้ อโก ง ร้านค้าคือตัวฉ้ อโก ง ชาวบ้านก็จะมีความผิ ดตรงนี้ คือเป็นตัวการร่วมกับร้านค้าฉ้ อโ กง นายเกิดผล กล่ าว

เช่นเดียวกับ นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม ที่กล่ าวว่า วัตถุประสงค์ของโครงการคื อต้องมีการซื้ อ-ข ายสินค้าเกิดขึ้นจริง แล้วรัฐบาลก็จะจ่ายเงินงบประมาณให้ หากไม่มีการซื้ อ-ขา ยจริง แต่ไปแปรเปลี่ยนเป็นเงินสดย่อมถือว่าผิ ดวัตถุประสงค์ ผู้ร่วมดำเนินการก็จะมีความผิ ดฐาน ฉ้อโก ง นอกจากนี้ยังจะมีความผิ ดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (1) เพราะเป็นการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ เนื่องจากโครงการเราชนะมีการกรอกข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต

นอกจากนี้ จะมีความผิ ดฐานแจ้งความข้ออันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานด้วย เพราะต้องแจ้งเจ้าพนักงานของกระทรวงการคลังเพื่อทำการเบิกจ่ายงบประมาณ เท่ากับกระทำพฤติกรรมเดียวแต่มีความผิ ดตามก ฎหมายหลายเรื่อง ซึ่งจะเป็นเรื่องตอนที่มีการจั บกุมค ดีทุ จริตโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ที่ไม่มีการไปพักโรงแรมจริงแต่ไปเบิกเงินหลวงมา ดังนั้นโครงการเราชนะก็ไม่ต่างกัน

เพียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครต้องการจะเบิกจ่ายเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินสดให้มันถูกก ฎหมาย คุณก็ต้องไปซื้ อของมาก่อน ซื้ อของมาจริงๆ แล้วคุณก็เอาของตัวนั้นไปขาย นั่นเป็นสิทธิ์ของคุณ แต่ถ้าเกิดคุณไม่เอาของเลย คุณเอาแต่เงินเลย อันนี้โดนจั บแน่ นายรณณรงค์ ระบุ