เกษตรกรร้อง มะเขือราคาตกต่ำ ไม่มีคนซื้อ ต้องเททิ้ง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือที่ ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ กำลังได้รับความเดื อดร้ อนอย่างหนัก จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบให้ผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดมีราคา ตก ต่ำ โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกพืชผักแบบหมุนเวียนผสมผสาน และที่กำลังประสบปัญหาหนักที่สุด อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนอยู่ในขณะนี้ก็คือ เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือ ที่ทุกปีจะต้องว่าจ้างคนงานมาเก็บมะเขือไปขาย

แต่ในปีนี้ต้องว่าจ้างคนงานมาเก็บมะเขือใส่รถไถไปเททิ้ง หลังมีราคาตกต่ำ จนประสบปัญหาการขาดทุน และไม่มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ ขนไปขายที่ไหนก็ขายไม่ได้ จนต้องประกาศให้คนมาเก็บไปขายหรือเก็บไปกินฟรี บางสวนเจ้าของถอ ดใจปล่อยต้นตายรอไถทิ้ง ขณะที่บางสวนต้องจ้างคนงานมาเด็ดลูกมะเขือทิ้ง เพื่อรักษาต้นมะเขือไว้

นางเฉลิมศรี นาราศรี กำนัน ต.ท่าด้วง กล่าวว่า เกษตรกรที่นี่ ปลูกพืชผักแบบผสมผสานหมุนเวียนได้ทั้งปี ที่สำคัญคือเป็นพืชใช้น้ำน้อย สร้างรายได้ให้เกษตรกรตลอดทั้งปี คือ มะเขือ แตงกวา ถั่วฝักยาว มะระ ฟัก แฟง กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก และผักคะน้า แต่ขณะนี้ชาวบ้านต้องประสบปัญหาอย่างห นัก เนื่องจากพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำ โดยเฉพาะมะเขือไม่มีใครรับซื้อจนเจ้าของสวนต้องประกาศแจกฟรี ซึ่งตนเองเวลาไปประชุมที่อำเภอก็ช่วยซื้อเอาไปแจก จึงอยากวิงวอนให้ท่านนายกรัฐมนตรี ลงมาช่วยดูแลการประกันรายได้ให้เกษตรกรบ้าง เพราะระดับรากหญ้ามันไปแทบไม่รอดแล้ว

ตอนนี้จากปัญหา CV-19 กำนันผู้ใหญ่บ้านจะไปดูแลลูกบ้านทั้งหมดก็ไม่ได้ เพราะมีค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย ก็ดูแลกันเท่าที่จะทำได้ ตอนนี้เกษตรกรทั้งตำบลกว่า 200 ราย และชาวบ้านที่มีอาชีพรับจ้างเก็บผลผลิตต้องขาดรายได้ ทำให้ชาวบ้านตำบลท่าด้วงกำลังได้รับความเดื อดร้อ น จึงอยากจะขอวอนผู้ใจบุญที่มีกำลังซื้อ หรือมีสถานที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตไปขาย ให้ติดต่อมาที่กำนัน เฉลิมศรี นาราศร เบอร์โทรศัพท์ 088-1712243

น.ส.กนกอร นาราศรี อายุ 34 ปี เล่าว่า ที่ต้องเด็ดมะเขือทิ้งเกลื่อนพื้นก็เพราะว่า เจ้าของสวนมะเขือกำลังประสบปัญหาราคามะเขือ ตก ต่ำ ไม่มีพ่อค้าแม่ค้ารับซื้อ ขนไปขายที่ไหนก็ไม่มีใครรับซื้อ ไม่ว่าจะเป็นตลาดที่เคยไปขายไปส่งประจำ เช่นตลาดสี่มุมเมือง และตลาดผักที่หล่มสัก จนต้องเอาไปแจกฟรี และตอนนี้ก็ประกาศให้คนมาเก็บฟรี จะเก็บไปขายหรือเก็บไปกินก็มาเก็บได้ บางสวนเจ้าของถอดใจปล่อยต้นรอไถ ทิ้ง

ส่วนสวนของตนต้องจ้างคนงานมาเด็ดลูกมะเขือทิ้งเพื่อเป็นการรักษาต้นมะเขือไว้ ซึ่งตนมีความหวังว่าอีก 3 สัปดาห์มะเขือจะมีผลผลิตที่สมบูรณ์พร้อมขาย และตนก็หวังว่าราคามะเขืออาจจะดีขึ้น