อ่านเลย เว็บไซต์ เราชนะ เพิ่มปุ่มใหม่แล้ว

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่อสำหรับโครงการ เราชนะ มาตรการจากรัฐที่ต้องการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนจากสถานการณ์ CV-19 โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร อาชีพอิสระ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงกลุ่มที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกัน โดยมีการกำหนดคุณสมบัติไว้ 7 ข้อ และลงทะเบียนสำหรับบางกลุ่มผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หากผ่านเกณฑ์จะได้รับเงิยเยียวย า 7,000 บาท ผ่านบัตรคนจ น หรือแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง


เราชนะ

ที่ผ่านมาระบบได้เปิดให้ตรวจสอบสิทธิเราชนะสำหรับกลุ่มคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกัน และกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com รวมถึงมีการเพิ่มช่องทางการทบทวนสิทธิเราชนะ สำหรับกลุ่มที่ตรวจสอบสิทธิแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ของมาตรการ แต่ต้องการได้รับสิทธิเยียวย า ล่ าสุดเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้เพิ่มปุ่ม สละสิทธิ ขึ้นมา สำหรับกรณีผู้ที่ได้รับสิทธิ แต่ไม่ต้องการที่จะเข้าร่วมมาตรการเราชนะ ให้สามารถแจ้งสละสิทธิ หรือแจ้งยกเลิกได้


เราชนะ

โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com คลิกเลือกปุ่ม “สละสิทธิ”

2.ระบบจะแสดงหน้ายื่นขอสละสิทธิ

3.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกดขอสละสิทธิการเข้าร่วมโครงการเราชนะ

– หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้ที่ต้องการสละสิทธิ

– ชื่อ นามสกุล

– วัน เดือน ปีเกิด

อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพิ่มปุ่ม สละสิทธิ สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการรับสิทธิมาตรการเราชนะ