อีกหนึ่งพิธี ที่ลูกหลานจัดให้ ดูภาพยนตร์ร่วมกับบรรพบุรุษ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า บรรพบุรุษเขาไม่ทำอะไรหลอก เจอละขอเบอร์เลย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ลูกหลานทำให้กับบรรพบุรุษในวันตรุษจีน บรรย ากาศเทศกาลตรุษจีนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยมูลนิธิพิจิตรสามัคคีร่วมกับชาวไทยเชื่ อสายจีนได้นำทางทีมงานบุญเชิดภาพยนตร์ทำการฉายหนั งกลางแปลงบริเวณในสุ สา นมูลนิธิพิจิตรสามัคคีที่มีหลุ มบรรพบุรุษกว่า 300 หลุม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้วัดมูลเหล็ก ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร ร่วมกันจัดฉายหนังกลางแปลงในวันชิวอิกหรือวันเที่ยว

เมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าทีมงานต่างเปิดทำการฉายหนั ง โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิพิจิตรสามัคคีชาวบ้านและคนฉายหนั งจับกลุ่มรับชมการฉายหนั งโดยอาศัยพื้นที่หน้าจอหนั งที่มีแสงสว่างหน้าบรรพบุรุษเป็นที่นั่งชมภาพยนตร์ที่ฉายจำนวน 3 เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่จะจับกลุ่มรับชมเป็นกลุ่มใหญ่ ขณะที่ชาวบ้านที่ดูหนั งกลางแปลงเป็นประจำทุกปีต่างไม่พลาดการชมหนั งกลางแปลงและไม่มีเหตุการณ์ที่ผิดปกติแต่อย่างใด

นายสมมาตร เพชรล้อมทอง อายุ 54 ปี ชาวบ้านใกล้เคียงสุสานระบุว่า ตั้งแต่จำความได้มาดูหนั งกลางแปลงเป็นประจำทุกปี ซึ่งดูจนจบการฉายหนั งซึ่งไม่มีสิ่งปกติ มีเพียงเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมาได้ทำการย้ายสถานที่ฉายหนั งจากที่เดิมแต่ต้องประสบเหตุฟ้าผ่ าจนทำให้ฉายไม่ได้ แต่ปีต่อมาย้ายกลับมาฉายที่เดิมและไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติ

สำหรับการฉายหนั งกลางแปลงให้บรรพบุรุษดูเป็นความเชื่ อที่เล่าสืบทอดต่อกันมาว่าประตูนรก-สวรรค์จะเปิด เพื่อปล่อยให้สิ่งที่มองไม่เห็นของผู้ที่จากไปแล้วได้มารับส่วนกุศลหรือส่วนบุญที่ลูกหลานประกอบพิธีเซ่ นไหว้ กรรมการของมูลนิธิพิจิตรสามัคคีฯ ที่ได้จัดการฉายหนั งกลางแปลงให้ผีดูอย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 56 และจะจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

อย่างไรก็ตาม ถือเป็นอีกหนึ่งพิธี ที่ลูกหลานจัดให้บรรพบุรุษที่จากโลกนี้ไปแล้ว