อัปเดต ลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน แล้ว เตรียมรอเช็กสิทธิ์

กระแสข่าวถูกพูดถึงเป็นวงกว้างไม่นานมานี้เมื่อสำหรับผู้ประกั นตนมาตรา 33 ที่ลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน แล้ว เตรียมรอเช็กสิทธิ์การรับเงินเยียวย า 4,000 บาท ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com 15-21 มี.ค.นี้ น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกั นสังคม เผยว่า จากการเปิดลงทะเบียนโครงการ ม.33 เรารักกัน ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. จนถึงเวลา 09.00 น. วันที่ 22 ก.พ. 2564

มีผู้ประกั นตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์แล้ว 7,105,916 คน หรือประมาณร้อยละ 77 ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด คาดว่าในเวลาอีก 2 วัน น่าจะสามารถลงทะเบียนได้ครบถ้วนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ 9.27 ล้านคน

ผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ คาดว่าจะมีประมาณ 1-2 แสนคน เนื่องจากมีปั ญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ไม่มีสมาร์ทโฟน และฐานข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร แต่ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเข้าไม่ถึงสิทธิ์ หากเข้าเงื่อนไขทุกคนจะได้รับสิทธิ์แน่นอน เบื้องต้น อาจจะมีการร่นระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์ให้เร็วขึ้น ก่อนวันที่ 15 มี.ค. และวางแผนการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกั นตนในแต่ละพื้นที่ผ่านสำนักงานประกั นสังคมทุกจังหวัด

สำหรับผู้ประกั นตนมาตรา 33 มีทั้งหมด 11 ล้านคน หักจำนวนผู้ประกั นตนที่เป็นคนต่างด้ าวออกประมาณ 9 แสนคน ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกประมาณ 9 แสนคน คงเหลือเป็นผู้ประกั นตนที่มีสัญชาติไทย 9.27 ล้านคนที่จะได้รับสิทธิ์

ทั้งนี้ ผู้ประกั นตน ม.33 เรารักกัน หลังลงทะเบียนแล้ว ธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรองระหว่างวันที่ 8-14 มี.ค. 2564 โดยผู้ประกั นตนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. -7 มี.ค.2564 เวลา 06.00-23.00 น.

ส่วนผู้ที่ไม่เคยสมัครใช้แอปพลิเคชัน เป๋าตัง แนะนำให้เตรียมสมัครได้เลยโดยไม่ต้องรอผล เพื่อเลี่ยงปั ญหาช่วงเวลาปิดระบบ หรือ คนใช้จำนวนมากจนล่ม จนทำให้ล่ าช้าออกไปอีก

ผู้ลงทะเบียนแล้ว สามารถเช็กสิทธิ์ได้ที่ www.ม33เรารักกัน.com ได้ในวันที่ 15-21 มี.ค. 2564 และกดยืนยันตัวตนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เพื่อรอรับเงินเยียวย า โดยจะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท ดังนี้

ครั้งที่ 1 เงินเข้าวันที่ 22 มีนาคม 2564

ครั้งที่ 2 เงินเข้าวันที่ 29 มีนาคม 2564

ครั้งที่ 3 เงินเข้าวันที่ 5 เมษายน 2564

ครั้งที่ 4 เงินเข้าวันที่ 12 เมษายน 2564

สำหรับผู้ประกั นตนมาตรา 33 ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว ไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ ม.33 เรารักกัน สามารถ ขอทบทวนสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15-28 มี.ค. 2564

โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า ผู้ประกอบการ บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน ถุงเงิน หรือภายใต้โครงการ คนละครึ่ง และโครงการ เราชนะ ในวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 2564

อย่างไรก็ตาม ขอให้ได้สิทธิตามมาตรการเยียวย ากันทุกคนนะคะ