อัปเดตแล้ว 4 กลุ่ม ลงทะเบียน รับเงิน 7,000 บาท

เป็นโครงการที่ประชาชนให้ความสนใจกันมาก สำหรับโครงการ เราชนะ ที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าตัวเลขผู้ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือช่วง CV-19 นับถึงวันที่ 5 ก.พ. มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 9.54 ล้านคน และจะเปิดให้ลงทะเบียนต่อไปจนถึงวันที่ 12 ก.พ.

สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ทางกระทรวงการคลัง จะเปิดให้ลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. เป็นต้นไป ยังไม่มีกำหนดปิดรับลงทะเบียน

เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนต่อมาตรการเยียวย าลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาล จะขอแบ่งประชาชนออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1.กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน สามารถใช้วงเงินจากโครงการเราชนะได้กับร้านค้าที่เคยใช้อยู่บริการอยู่แล้ว เช่น ร้านธงฟ้า รวมถึงร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะ ด้วยการสแกนบัตรฯผ่านแอปพลิเคชั่นถุงเงิน กลุ่มนี้ได้รับเงินเราชนะงวดแรกแล้ว และเริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 5ก.พ.

2.กลุ่มที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง จากโครงการคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน สามารถตรวจสอบสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.

3.กลุ่มที่ลงทะเบียนเราชนะใหม่ สามารถตรวจสอบสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.

4.การตรวจสอบสิทธิ์เราชนะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com กดที่ช่อง ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ หากพบว่า ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิได้ทางเว็บไซต์เราชนะ ตั้งแต่ 8 ก.พ.

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิเราชนะ กลุ่มมีแอปพลิเคชันเป๋าตัง และกลุ่มลงทะเบียน ทางกระทรวงการคลังจะโอนวงเงินให้ครั้งแรก 2,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เริ่มวันที่ 18 ก.พ. และจะทยอยโอนให้จนครบ 7,000 บาท ในปลายเดือนมี.ค. จึงขออย่าได้กังวลที่ตอนนี้ไม่มีวงเงินโอนไปถึงมือ

ส่วนกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบการเยียวยอา ภายใต้โครงการ ม.33 เรารักกัน โดยกระทรวงแรงงานให้ข้อมูลว่า ผู้ประกันตนฯจะได้รับการช่วยเหลือค่าครองชีพ คนละ 4,000บาท ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง มีเงื่อนไขคือ ต้องไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 5 แสนบาท ไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเปิดให้เริ่มลงลงทะเบียนช่วงกลางเดือนนี้ ที่ www.ม33เรารักกัน.com การโอนเงินจะแบ่งเป็น 4 ครั้ง ตั้งแต่มี.ค.- เม.ย. เรื่องนี้จะเสนอให้ครม. พิจารณา วันที่ 15 ก.พ.

อย่างไรก็ตาม ดีใจสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ เราชนะ ด้วยนะคะ