องค์ภา ทรงโดดร่มดิ่งพสุธา กับหน่วยร บพิเศษ 15 ก.พ.นี้

สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่พสกนิกรเป็นล้นพ้น เมื่อวันที่ 14 ก.พ. เพจเฟซบุ๊ก เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติย าภา Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha ได้เผยแพร่ข้อความว่า เจ้าฟ้าพัชรกิติย าภา จะทรงดิ่งพสุธา First Jump ฝึกโดดร่มขั้นสูงกับ หน่วยร บพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 15 ก.พ. 2564

พล.อ.หญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติย าภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

ตำแหน่ง เสนาธิการ ก องบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ จะทรงทำการฝึกหลักสูตร แทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธี เป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ณ หน่วยบัญชาการส งครามพิเศษ (นสศ.) จ.ลพบุรี

โดยจะทรงทำการฝึกการทรงตัว ท่าทางในอากาศ และการ บังคับทิศทางในอากาศ ที่อุโมงค์ลม และทรงทำการฝึกหลักสูตร แทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธี หรือที่ ทหารร บพิเศษ เรียกว่า Free Fall คือ กระโดดร่มแบบกระตุกเอง

จากที่ทรงเคยฝึกกระโดดร่มแบบ Static Line มาแล้ว โดยการฝึกกระโดดร่มแบบ Free Fall นี้ จะมีทั้งการฝึกแบบ HAHO และ HALO

ก่อนหน้านี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติย าภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ เรียนสรีรวิทย าการ บิน และเข้าห้องปรับความดัน ณ ก องทัพอากาศ ก่อนจะทรงไปโดดร่ม โดยวันจันทร์ที่ 15 ก.พ.นี้ จะทรง First Jump ฝึกโดดร่มขั้นสูง