หลังเมี ยหลวงแ ฉ สาวที่แต่งงานกับทหาร ออกมาเคลื่อนไหวแล้ว

เป็นหนึ่งข่าวที่ถูกสังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก หลังกระแสเมี ยหลวงบุกงานแต่งสามีคนเอง ล่ าสุดได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความพร้อมกับระบุว่า

โพสต์ดังกล่ าว

กระแสตำรวจไปแต่งเมี ยน้อย..แต่แม่ย่าเขามีจรรย าบรรณต บหัวสังสอนลูกห้ ามปราม..แต่ส่วนสามีที่เป็นทหารของเรา..แม่ย่าพาลูกทหารไปแต่งเมี ยน้อย..เห้ออย ากเป็นข่าวจัง..ตำรวจเป็นข่าวทำไม

ทหารไม่เป็นข่าวบ้าง


ภาพดังกล่ าว


ภาพดังกล่ าว

ล่ าสุดสาวที่ตกเป็นประเด็นดังกล่ าวได้โพสต์เคลื่อนไหวแล้วหลังเมี ยหลวงออกมาแ ฉ

โพสต์ดังกล่ าว

หลังมีกระแ สหนักขึ้นล่ าสุดเจ้าตัวได้ทำการปิดเฟซตัวเองไปแล้วนั่นเองค่ะ