หนุ่มวัย 25 ช้ำรัก คิดดิ่งสะพานมอเตอร์เวย์ กู้ภัยช็ อกพบเงาปริศนา

กระแสข่าวถูกพูดถึงเป็นวงกว้างไม่นานมานี้เมื่อ เมื่อเวล า 01.00 น. วันที่ 3 ก.พ.2564 พ.ต.อ.ชิตเดชา สองห้อง ผกก.สภ.หนองปรือ รับแจ้ งเห ตุมีคนพย าย ามจะกระโด ดสะพานต่างระดับมอเตอร์เวย์ สาย 7 ตอน 5 ฝั่งขาเข้าพัท ยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแ จ้งจึงรุดไปตรวจสอ บพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรว จ และกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภั ยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทย า

ที่เกิ ดเหตุพบ นายเอ็ม (นามสมมุติ) อายุประมาณ 25 ปี อยู่ในอาการคุ้มคลั่ งนั่งอยู่บนราวสะพานต่างระดับ สูงประมาณ 10 เมตร เจ้าหน้าที่พย าย า มเกลี่ยกล่อมแต่ไม่เป็นผล จึงใช้เบาะลมปูบริเวณที่ผู้ก่ อเหตุนั่งอยู่ และปิดกั้นการจราจรไม่ให้รถสัญจรผ่าน แต่ผู้ก่อเหตุขยับหนีไปเรื่อย ๆ สร้างความย ากลำบากในการช่วยเห ลือเป็นอย่ างมาก

โดยผู้ก่อเหตุยังใช้มีดคัตเตอร์กรี ดที่ใบหน้า และข้อมือ มีเลื อดไห ลออกจำนมาก และพย าย ามจะกระโดดอยู่หล ายรอบ มีฝ่ายหญิงพย าย ามเข้ามาห้ ามปรามแต่ผู้ก่ อเหตุไม่ฟัง ด่ าทอฝ่ายหญิงและด่ าทอเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยอยู่ตลอดเวล า ก่อนจะตัดสินใจห้อยตัวลงไปจากราวสะพานหวังปลิ ดชี พตัวเอง

โดยห้อยโตงเตงเป็นที่หน้าหว าดเสี ยว เจ้าหน้าที่จึงอาศัยจังหวะเพียงเสี้ยววินาที คว้าแขนผู้ก่ อเหตุไว้ได้ทันแล้วดึงตัวขึ้นมาได้อย่ างปลอดภั ย ก่อนให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปสงบสติอาร มณ์ และรัก ษาบ าดแผลที่โรงพย าบาลอย่ างเร่ งด่ วน

จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่า ก่อนเกิดเห ตุสังเกตเห็นผู้ก่ อเหตุ โว ยว ายตัดพ้อด่ าทอฝ่ายหญิงที่มีคนรักอยู่แล้ว พย าย ามที่จะคบซ้ อนทำให้เกิดความเค รียดอย่ างห นัก เดินไปเดินมาบนสะพานต่างระดับ แล้วปีนขึ้นลงอยู่บนราวสะพานเกรงว่าจะเกิดอั นตร าย จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำร วจและเจ้าหน้าที่กู้ภั ยเข้าช่วยเหลื อดังกล่ าว

นอกจากนี้ มีรายงานอีกว่า เจ้าหน้าที่กู้ภั ยฯสังเกตเห็นสิ่งผิ ดปกติ ที่บนราวสะพานคือ คล้ายกับมีเงาของผู้หญิงนั่งอยู่บนราวสะพานกับผู้ก่ อเหตุด้วย ทั้งที่จริงแล้วมีเพียงผู้ก่ อเหตุคนเดี ยวเท่ านั้น

อย่ างไรก็ตาม ถือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ระทึ ก ที่ทางเจ้าหน้าที่สามารถช่ว ยชี วิ ตไว้ได้ หลังจากพย าย ามคิดสั้ น