หญิงชราสุดตื่นเต้น รอต่อแถวลงทะเบียน เราชนะ แต่เช้า หลังโทรศัพท์มีแค่ปุ่ม

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก สำหรับบรรย ากาศวันนี้ 15 ก.พ.64 ในการลงทะเบียน เราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน คึกคักทั่วไทย ในส่วนบรรย ากาศจาก จ.ชัยนาท ประชาชนกว่า 200 คน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ

เดินทางมาที่ธนาคารกรุงไทยสาขาชัยนาท บางรายมาตั้งแต่เช้ามืดเพื่อมารอยืนยันตัวตน ทำให้มีผู้มายืนต่อคิวย าวออกมาจากธนาคารไปถึงทางเดินเท้าเกือบ 100 เมตร โดยมีเจ้าหน้าที่คอยบริการตั้งแต่ทางเข้าไปจนขั้นตอนสุดท้าย


บรรย ากาศ การลงทะเบียน เราชนะ

สอบถามความรู้สึกเหล่ าผู้สูงอายุต่างก็มาด้วยความหวังอย ากได้เงินจากรัฐบาล ออกจากบ้านกันตั้งแต่เช้ามืดเพื่อมาต่อคิว เสียงส่วนใหญ่ต่างก็อย ากได้เงินมาเยียวย า

เพราะทำมาหากินไม่ได้ ลูกหลานก็ลำบากไม่อย ากจะเบียดเบียน บางรายถึงขั้นยกมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ได้เงินใช้เหมือนกับคนอื่นๆ


บรรย ากาศลงทะเบียน เราชนะ

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนได้สิทธิ เราชนะ นะคะ