ส่งกำลังใจให้ หลังไทยต้องปิดโรงงาน 719 แห่ง คนตกงานกว่า 30,000

นับตั้งแต่มีการแพร่กระจายของ cv-19 เศรษฐกิจทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบอย่างหนัก หลายบริษัท ห้าง ร้าน โรงงาน ต่างทยอยปลดพนักงานเพราะไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายได้ บ้างก็ต้องปิดตัวลงไปเพราะไปต่อไม่ไหวแล้ว

cv-19 ได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก รองลงมาคือผลิตภัณฑ์จากพืช62โรงงานแรงงาน 585คนเงินทุน1,771 ล้านบาท,ผลิตภัณฑ์โลหะ58โรงงานแรงงาน1,660 คเงินทุน 1,923 ล้านบาท, อุตสาหกรรมอาหาร 2 โรงงานแรงงาน3,500คน เงินทุน10,704ล้านบาทและผลิตภัณฑ์อโลหะ52โรงงานแรงงาน786คน เงินทุน798ล้านบาท ล็อกดาวน์ทำโรงงานอาหารปิดกิจการ

และทางด้าน นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกล่าวว่า ปี2563 ยอดขอตั้งโรงงานใหม่และขยายกิจการอยู่ที่3,324 โรง มูลค่า 325,393.12 ล้านบาท ใช้แรงงาน 187,088 คน อุตสาหกรรมอาหารมีจำนวนมากที่สุด

ซึ่งลดลงต่ำกว่าปี2562 ที่มีเพียง200โรง เท่านั้นจากสถานการณ์ที่แตกต่างกันอย่างมาก เทียบกับโรงงานที่ปิดมีแค 719 โรง มูลค่า41,722.30 ล้านบาท (ต่ำกว่าปี 2562 ปิดโรงงานไปถึง 1,391 โรง) คนงานหายไปเพียง 29,9179 คน

ภาพดังกล่าว