สมุทรสาคร พบผู้ติดต่อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีกครั้ง ในวันนี้

สถานการณ์การแพร่กระจาย CV-19 พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครยังคงน่าเป็น เพราะเจ้าหน้าที่ยังคงตรวจพบจำนวนผู้ติดต่อรายใหม่ที่อยู่ในพื้นที่นี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละวัน

โดยเช้าวันนี้ 4 ก.พ. 2564 เมื่อเวลา 07.00 น. ที่ผ่านมา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร เผยสถานการณ์การ CV-19 ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 24.00 น.) ว่า วันนี้พบผู้ติดรายใหม่ 786 ราย ในจำนวนนี้ เป็นการค้นหาเชิงรุก 750 ราย (คนไทย 201 ราย, ต่างด้าว 549 ราย) และตรวจพบในโรงพย าบาล 36 ราย (คนไทย 12 ราย, ต่างด้าว 24 ราย)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

ขณะนี้ จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ติด CV-19 ยืนยันสะสม 13,693 ราย แบ่งเป็นการค้นหาเชิงรุก 11,868 ราย และในโรงพย าบาล 1,825 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัว 1,110 ราย รักษาหายวันนี้ 84 ราย สะสม 1,61 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ

ขอบคุณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร