สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ ออกประกาศเตือนอากาศแปรปรวน

เป็นหนึ่งข่าวที่ถูกสังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมากสำหรับวันที่ 17 ก.พ.2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้แล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออกในวันนี้ ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่ าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่ าวมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโ ชกแ รงเกิดขึ้นเป็นบางพื้นที่

ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษ าสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่แปรปรวนนี้ไว้ด้วย สำหรับม รสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกำลังแ รงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้น ฝุ่นละอองขนาดเล็ก เนื่องจากในช่วงนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแร ง ทำให้การสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันมีไม่มาก

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพรุ่งนี้

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพรุ่งนี้


เตรียมรับมือ

อย่ างไรก็ตามอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับ

ขอบคุณ กรมอุตุฯ