ศบค.รายงานสถานการณ์วันนี้ พบผู้ติดต่อลดน้อยลง

ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับประเทศไทยเรา เพราะในวันนี้  (7 ก.พ. 64 ) ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 (ศบค.) โดยมีพญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล เป็นผู้รายงานสถานการณ์ประจำวัน พบว่า ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดรายใหม่เพิ่ม 237 ราย โดยเป็นการติดในประเทศ 225 ราย และติดจากต่างประเทศ 12 ราย รวมยอดผู้ติดสะสม 23,371 ราย

ศูนย์ข้อมูล CV-19

แยกเป็นการติดในประเทศ 20,830 ราย ในจำนวนนี้เป็นการตรวจคัดกรองเชิงรุก 13,348 ราย ขณะเดียวกันเป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศ 2,541 ราย และสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 1.938 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะ

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล CV-19