วันสุดท้าย อย่าลืมใช้สิทธิ คนละครึ่ง เช็กเลย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับโครงการ คนละครึ่ง ใครที่ลงทะเบียนรอบเก็บตก อย่าลืม วันนี้ ใช้สิทธิได้ วันสุดท้าย ก่อนจะถูกตัดสิทธิ รีบออกไปช้อปผ่านแอพเป๋าตังก่อนเสียสิทธิ ซึ่งคนละครึ่ง โครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

คนละครึ่ง

โดยเฟส 2 สามารถใช้สิทธิได้ระหว่าง 1 ม.ค. 64 – 31 มี.ค. 64 สำหรับคนละครึ่ง เฟส 2 ในส่วนของผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 20 ม.ค. และเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.64 นั้น ในวันนี้ (7 ก.พ.) ถือเป็นวันสุดท้าย ที่ผู้ได้รับสิทธิ คนละครึ่งเฟส 2 จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ ตามเงื่อนไข คือ ใช้สิทธิครั้งแรก ภายใน 14 วัน

คนละครึ่ง

เงื่อนไขการใช้ สิทธิคนละครึ่ง

-รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง

-จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ คนละครึ่ง ไม่เกิน 3,500 บาท ตลอดโครงการ

-ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน

-ใช้ได้เวลา 06.00 – 23.00 น. ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตาม สำหรับใครลงทะเบียน คนละครึ่ง รอบเก็บตก อย่าลืมวันนี้ใช้สิทธิได้วันสุดท้าย ก่อนจะถูกตัดสิทธิ