วันสุดท้ายแล้ว เตรียมปิดลงทะเบียนเราชนะ รีบลงก่อน 5 ทุ่ม

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับการลงทะเบียนโครงการ เราชนะ เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์วันสุดท้ายวันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น. สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไป หลังเปิดระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

กระทรวงการคลัง โพสต์ข้อความย้ำอีกครั้ง วันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับการลงทะเบียน เราชนะ ใครยังไม่ได้ลงทะเบียนต้องรีบลงทะเบียนก่อน เวลา 23.00 น. ของวันนี้

วิธีการลงทะเบียนเราชนะ

กดปุ่มประชาชนลงทะเบียนใหม่ (ปุ่มสีแดง)

กดปุ่มยืนยันเพื่อยอมรับเงื่อนไข ข้อตกลง

เข้าสู่หน้าลงทะเบียน กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย จะมีรหัส OTP ให้กรอกรหัส ระบบเมื่อได้รับข้อมูลจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขต่อไป