วอนขอตู้ ATM เพิ่ม

เป็นปัญหาที่ชาสบ้านได้รับความเดือดร้อน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ มีข่าวรายงานว่า ต.หนองบอน เป็น 1 ใน 4 ตำบลของ อ.บ่อไร่ จ.ตราด มีประชาชนอาศัยอยู่กว่า 7,000 คน ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและพ่อค้าที่ทำธุรกิจด้านเกษตรกรรม รวมทั้งผู้สูงอายุ ล้วนมีความจำเป็นต้องใช้เงินสดในการทำธุรกรรมและซื้อสินค้าเพื่อใช้ชีวิตประจำวัน แต่ปรากฏว่าที่ ต.หนองบอน มีตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยเพียง 1 ตู้ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณข้างสำนักงาน กศน.หนองบอน และจะมีประชาชนมาใช้บริการวันละหลายร้อยคน

ปัญหาที่เกิดขึ้นคือช่วงปลายเดือนและต้นเดือนจะมีผู้สูงอายุ ทหารชายแดน รวมทั้งประชาชนทั่วไปมาใช้บริการจำนวนมาก และมักจะเกิดปัญหาเงินหมด หรือตู้เสียด้วยสาเหตุต่างๆ

น.ส.รมย์ลวิน รัตนาธรรม ประชาชนในพื้นที่ กล่าวว่า ต้องการใช้เงินสดเพื่อนำมาใช้จ่ายซื้อของ แต่เมื่อมาใช้บริการตู้ ATM กลับมีปัญหา ทั้งเรื่องเงินหมดและตู้เสียจากสาเหตุต่างๆ เช่น ไฟดับ ทำให้ต้องเดินทางไปใช้บริการที่ตัว อ.บ่อไร่ หรือที่ ต.แสนตุ้ง ซึ่งต้องใช้เวลานาน เนื่องจากไกลจาก ต.หนองบอน ประมาณ 10 กิโลเมตร ส่วนการใช้แอพพลิเคชั่นก็ได้ แต่ผู้สูงอายุยังจำเป็นต้องใช้ตู้ ATM จึงอยากให้มีตู้ ATM เพิ่ม

พลทหารอำไพ ปิยะ ทหารนาวิกโยธินตราดที่ประจำชายแดน กล่าวว่า ต้องมากดเงินที่ตู้ ATM ทุกวัน วันละ 2-3 ครั้ง รวมทั้งเพื่อนในพื้นที่ แต่ด้วยพื้นที่ห่างไกลทำให้ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต จึงต้องเดินทางมาใช้ตู้ ATM ทั้งนี้ หากไม่มีตู้ ATM หรือตู้เสียจะได้รับผลกระทบ เพราะต้องเดินทางไปไกล อยากจะให้เพิ่มตู้ ATM มากขึ้น

ด้าน น.ส.ชนัญญา ธนันทอง แม่ค้าขายของหน้าซอยบริเวณที่มีตู้ ATM ระบุว่า ตู้ดังกล่าวมักจะมีคนต่างถิ่นมาใช้ เมื่อกดเงินไม่ได้ก็โกรธส่วนการใช้แอพพ์ธนาคารมีน้อย หรือไม่ใช้ก็มาก ช่วงใกล้สิ้นเดือนจะมีผู้สูงอายุมาใช้บริการมาก และต้องต่อคิวยาว บางทีเกิดปัญหาตู้เสียจากบัตรคาอยู่ในตู้ เพราะผู้สูงอายุใช้ไม่เป็น ทำให้ตู้เสีย กว่าจะมีคนมาแก้ไขก็ต้องใช้เวลาหลายวัน

ซึ่งถ้าหันมาใช้แอพพ์ธนาคาร ผู้สูงอายุก็ทำไม่เป็นอีก หรือเติมแล้ว เน็ตก็ไม่ดีอีก บางครั้งต้องยอมเสียเงินจ้างคนไปกดที่ อ.บ่อไร่ ครั้งละ 100 บาท เป็นอย่างน้อย ซึ่งธนาคารควรจะเพิ่มตู้อีก เพราะคนใช้บริการมาก

ขณะที่นางพลอย จันสอน แม่ค้าขายของชำอีกราย เล่าว่า ปัญหาของตู้ ATM คือเงินหมดไว เสียบ่อย ตู้อื่นก็ไกล ชาวหนองบอนยังต้องการใช้ตู้ ATM กดเงินอยู่ แม้บางรายจะมีแอพพ์ธนาคารแล้วก็ตาม แต่ชาวบ้านบางคนยังจำเป็นต้องใช้เงินสด โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุ 600-700 บาท

หลายรายต้องจ้างคนไปกดตู้ ATM ในพื้นที่อื่น ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นรายครั้ง ครั้งละ 100 บาท ส่วนของที่ร้านหากใช้แอพพ์ได้ก็ดี หากต้องการเงินก็จะให้บริการ คืออยากได้ 1-2 พันบาท ต้องจ่ายค่าบริการ 20 บาท/ครั้ง ที่ร้านอื่นๆ ก็ทำกันอย่างนี้ ส่วนจำนวนผู้มาใช้บริการจะใช้กันมาก แต่ไม่รู้ว่าวันละเท่าไหร่

นายนันทวัฒน์ กำเนิดสินธ์ ผู้ประกอบการค้าผลไม้ และสมาชิกสภา อบจ.ตราด เขตอำเภอบ่อไร่ เปิดเผยว่า ตู้ ATM ในหนองบอนมีเพียงตู้เดียว ทำให้ได้รับการร้องขอจากพี่น้องประชาชนชาว ต.หนองบอน มานาน ก่อนจะเข้ามาเป็นสมาชิกสภา อบจ.ตราด เสียอีก เพราะวันนี้ ต.หนองบอน มีประชาชนจำนวนมากและต้องทำธุรกรรมทางการเงิน ทั้งการใช้เงินสดและทางแอพพ์ธนาคาร

โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพและได้รับเงินจากลูกหลานที่ส่งมาให้เป็นรายเดือน ต้องมากดเงินใช้ในช่วงปลายเดือนและต้นเดือน เมื่อกดเงินไม่ได้ก็ต้องจ้างคนไปกดที่ อ.บ่อไร่ หรือที่อื่น ซึ่งมีค่าใช้จ่าย จึงได้ประสานงานไปยังธนาคารแห่งหนึ่ง แต่ก็ได้รับการปฏิเสธ อ้างว่าขาดทุน เพราะมีค่าจัดการสูง ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ก็เป็นลูกค้าธนาคารแห่งนี้จำนวนมาก

ด้านนายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่มีการเรียกร้องมานานนับ 10 ปีแล้ว แต่ไม่เคยได้รับการดำเนินการ ล่าสุด ได้หารือกับผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งที่เป็นของรัฐใน อ.บ่อไร่ คุยกับผู้จัดการสาขาก็ได้รับการชี้แจงในที่ประชุมว่า ไม่มีนโยบาย เพราะต้นทุนสูง และไม่สามารถทำกำไรได้ ซึ่งธนาคารควรมองเรื่องการบริการประชาชนมากกว่า

นายอำเภอบ่อไร่กล่าวว่า วันนี้ได้ทำหนังสือในนาม อ.บ่อไร่ ส่งไปยังผู้บริหารธนาคารส่วนกลางเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการนำตู้ ATM มาติดตั้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไป เพราะพวกเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากดที่พื้นที่ตัว อ.บ่อไร่ ซึ่งไม่ควรจะเสีย

อย่างไรก็ตาม ชาวหนองบอนเดือนร้อน ทั้งตำบลมีตู้ ATM ตู้เดียว-เกิดปัญหาบ่อย นายอำเภอ-ส.จ.ผลักดันเพื่อเร่งแก้ไข