ร่วงแรง ลงเยอะสุดในประวัติศาสตร์ ราคาทอ งคำ วันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 64

เป็นอีกข่าวที่กระแสค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหลามราคาท องประจำวันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปรับลง 300 บาท เมื่อเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยราคาท องคำแท่งรับซื้ ออยู่ที่ 25,400 บาท ข ายออกอยู่ที่ 25,500 บาท ราคาทอ งรูปพรรณรับซื้ ออยู่ที่ 24,938.20 บาท ข ายออกอยู่ที่ 26,000 บาท

เรื่องซื้ อขา ยทอ ง จะว่าง่ายก็ง่าย แต่ก็มีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะพอสมควร แล้วถ้าเราอย ากได้ท องคำ และราคาที่ตรงกับที่ตั้งใจไว้ หรือจะซื้ อ-ขา ยทอ งครั้งต่อไป จะต้องทำอย่างไร วันนี้เรายกบางประเด็นมาสรุปให้ฟังสำหรับคนที่สนใจเรื่องท องคำ

1. รูปแบบของทอ ง หลักๆ แล้วมีทอ งคำอยู่ 2 แบบ คือ ท องแท่ง และท องรูปพรรณ โดยทั้งสองแบบมีทั้ง 96.5% และ 99.99% แต่โดยส่วนมากที่จำหน่ายกัน และมาตรฐานท องคำประเทศไทยจะกำหนดความบริสุทธิขั้นต่ำไว้ที่ท องคำ 96.5%

2. ราคาท อง ราคาทอ งคำแท่ง และราคาท องรูปพรรณ มีราคาข ายออก และราคารับซื้ อคืนที่ต่างกัน แม้จะน้ำหนักและความบริสุทธิ์เท่ากัน

3. ราคาทอ ง มีราคาขา ย (หมายถึงราคาที่ร้านทอ งขา ยท องให้ลูกค้า) กับราคารับซื้ อ (หมายถึงราคาที่ร้านท องจะรับซื้ อทอ งคืนจากลูกค้า) ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันราคาฝั่งข ายจะสูงกว่าราคาฝั่งรับซื้ อเสมอ ราคาท อง คำแท่งตามประกาศของสมาคมค้าท องคำฯ ราคาขา ยจะสูงกว่าราคารับซื้ อคืน 100 บาทเสมอ แต่ในการซื้ อ-ขา ยจริง จะต่างกันประมาณบาทละ 100-400 บาทในกรณีของ ท องคำแท่ง หรือประมาณบาทละ 940-1,600 บาทในกรณีของท องรูปพรรณ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ จะอธิบายในลำดับต่อๆ ไป

4. เวลาไปซื้ อทอ ง นอกจากราคาท องคำแล้ว เมื่อซื้ อท องคำแท่งยังมีค่าบล็อก(หรือค่าพรีเมี่ยม) และเมื่อซื้ อทอ งรูปพรรณยังมีค่ากำเหน็จเพิ่มด้วย ในบางพื้นที่ ท องคำแท่งขนาดแท่ง 5 บาทขึ้นไปจะไม่คิดค่าบล็อก ก็จะคิดแต่ราคาทอ ง

5. ราคาขา ยท องรูปพรรณ ตามประกาศของสมาคมค้าท องคำฯ คือ ราคาขา ยทอ งคำแท่ง + 500 บาท ซึ่ง 500 บาทคือราคาประมาณการของค่ากำเหน็จ(ค่าแปรรูปและผลิต)ทอ งรูปพรรณ 1 บาท แต่ในความเป็นจริง อาจแตกต่างไปจากนี้ได้ เพราะค่ากำเหน็จทอ งรูปพรรณ 1 บาท มีตั้งแต่ 500 บาท ไปจนถึงหลักพันบาท ขึ้นอยู่กับลวดลาย ความย ากง่ายในการผลิต

6. ราคาขา ยท องคำแท่ง ขนาดต่ำกว่าแท่ง 5 บาท มีตั้งแต่ขนาด 1 กรัม, ครึ่งสลึง, 1 สลึง, 2 สลึง จนถึงแบบ 1 บาท และ 2 บาท ราคาขา ยออกคือราคาทอ งคำแท่งฝั่งข ายบวกค่าบล็อก ค่าบล็อกทอ งคำแท่ง 1 บาท มีตั้งแต่ 150 บาท ไปจนถึง 300 บาท ทอ งคำแท่งมีทั้งแบบไม่มีลวดลาย(มีแต่ตราโลโก้หรือยี่ห้อผู้ผลิต ระบุความบริสุทธิ์ และน้ำหนัก) และแบบมีลวดลายสวยงาม ซึ่งแบบมีลวดลายสวยงามก็มีค่าบล็อกสูงกว่าแบบไม่มีลวดลาย

7. ราคารับซื้ อคืนท องรูปพรรณ ราคารับซื้ อคืนทอ งรูปพรรณตามประกาศของสมาคมค้าทอ งคำฯ กับราคาที่ร้านท องรับซื้ อทอ งจริงอาจแตกต่างกัน เนื่องจากราคารับซื้ อคืนทอ งรูปพรรณตามประกาศของสมาคมค้าท องคำฯ จะคิดลดจากราคารับซื้ อคืนทอ งคำแท่งเพียง 1.8% ส่วนหลักเกณฑ์ที่ทางสคบ. กำหนดไว้และใช้ปฏิบัติกันโดยส่วนมากคือ หากเป็นท องรูปพรรณที่ลูกค้าซื้ อออกจากร้านเดียวกันไป ให้คิดลดจากราคารับซื้ อคืนท องคำแท่งได้สูงสุดไม่เกิน 5% แต่หากเป็นทอ งคำที่มาจากต่างร้านอาจคิดลดหรือหักได้มากกว่า 5% ทั้งนี้จะไม่มีการบวกค่าลายหรือค่ากำเหน็จคืนให้

8. สาเหตุที่ท องรูปพรรณโดนหักราคารับซื้ อคืนเยอะ ก็เพราะว่าเวลานำท องรูปพรรณมาขา ยคืน พอนำท องไปชั่งบนตราชั่ง ท องรูปพรรณจะมีน้ำหนักของ น้ำประสานทอ ง ที่อยู่บนชิ้นทอ งนั้นด้วย ไม่ได้มีแต่ทอ งล้วนๆ น้ำประสานท องเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตท องรูปพรรณ ใช้ในการเชื่อมรอยต่อของส่วนประกอบเล็กๆ บนชิ้นงานท องรูปพรรณ แต่เวลาหักน้ำหนักน้ำประสานท อง จะเป็นการหักที่ ราคา โดยตามเกณฑ์ที่กล่าวไปแล้ว

9. ราคารับซื้ อคืนท องคำแท่ง ใช้ราคาท องคำแท่งฝั่งรับซื้ อคืนตามประกาศของสมาคมค้าท องคำฯ โดยดูน้ำหนักท องตามที่ปรารกฎบนตราชั่ง และไม่มีการบวกค่าบล็อกคืนให้ บางพื้นที่อาจมีการคิดลดจากราคาที่ประกาศแต่ไม่มากเท่าที่คิดลดราคารับซื้ อคืนท องรูปพรรณ

10. เงื่อนไขอื่นๆ เช่น เรื่องใบรับประกันสินค้า ต้องเก็บรักษาใบรับประกันไว้กับทอ ง และนำไปด้วยเวลานำท องไปขา ยคืน แม้จะไปร้านเดิม ก็อย่าไปคาดหวังว่าทางร้านเข้าจะจำท่าน หรือจำทอ งของเขาได้ แม้จะเป็นยี่ห้อของเขาเอง จะเป็นสาขาเดิม คนเดิม หรืออะไรก็แล้วแต่ ถ้ามีใบรับประกันตอนซื้ อมาต้องเก็บให้ดี และนำไปด้วยเวลานำทอ งไปขา ยคืนเสมอ