รีบเช็คสิทธิ์ เราชนะ รอบสุดท้ายไม่ผ่านแก้ได้

เป็นอีกหึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียล ต่างติดตามและต้องบอกว่า มาตรการยนี้ช่วยเหลือได้หลายคนจริงๆ ล่าสุด ความคืบหน้าโครงการ เราชนะ กรณีประชาชนในกลุ่มผู้มีแอปพลิเคชัน เป๋าตัง และกลุ่มที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้พึงประเมิน ให้ยื่นแบบภาษีปี 2563 ทางออนไลน์ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ทบทวนสิทธิ แต่ไม่เกินวันที่ 8 มี.ค. 2564 ประกาศผล 19 มี.ค. 2564 เงินเข้าแอพฯ เป๋าตัง 25 มี.ค. 2564

เราชนะ

ขั้นตอนการทบทวนสิทธิ เราชนะ

1. เข้าไปที่ www.เราชนะ.com

2. เลือกเมนู ทบทวนสิทธิ (ปุ่มสีเหลือง)

3. กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่

– หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

– ชื่อ นามสกุล

– วัน เดือน ปี เกิด

4. หลังจากกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้กดที่เมนู ทบทวนสิทธิ

5. รอตรวจสอบสิทธิ เราชนะ ว่าผ่านการ ทบทวนสิทธิเราชนะ หรือไม่ ผ่าน www.เราชนะ.com โดยผู้ที่ขอทบทวนสิทธิรอบ 2 ครั้งนี้สามารถดูผลได้ตั้งแต่ 2 วันที่ 19 มี.ค. 64

เราชนะ

วิธี เช็กสิทธิเราชนะ

ทบทวนสิทธิแล้ว ต้อง เช็กสิทธิเราชนะ หรือ ตรวจสอบสิทธิเราชนะ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2. เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ

3. กรอกข้อมูล เช็กสิทธิเราชนะ ดังนี้

– หมายเลขบัตรประชาชน

– ชื่อและนามสกุลภาษาไทย

– วันเดือนปีเกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)

4. คลิก ตรวจสอบสถานะ

หาก ได้รับสิทธิเราชนะ ระบบจะแจ้งว่า ท่านได้รับสิทธิเราชนะ และปรากฏตารางวันที่ และจำนวนเงินที่จะโอนให้ในแต่ละรอบ

หาก ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ ระบบจะแจ้งว่า ท่านไม่ได้รับสิทธิเราชนะ พร้อมเหตุผลที่ทำให้ไม่ได้รับสิทธิ ซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละกรณี

อย่างไรก็ตาม สำหรับใครที่ยังไม่ได้สิทธิ เราชนะ สามารถยื่นทบทวนสิทธิกันได้เลยจ้า