รัฐใจดี เปิดโครงการช่วยคนเป็นห นี้ รีบลงทะเบียนไกล่เกลี่ยหนี้ได้เลยวันนี้

เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์ เพราะถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก cv ทั้งอาจถูกถูกพักงานชั่วคราว ถูกเลิ กจ้าง จนอาจส่งผลกระทบต่อการเงินและห นี้สินบัตรเครดิต เมื่อธปท. ร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรม ผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล รวม 22 แห่ง จัดงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยห นี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ระหว่างวันที่ 14 ก.พ.-14 เม.ย.2564

โดยประชาชนที่มีห นี้บัตรและสินเชื่อส่วนบุคคล ไม่ว่าจะมีสถานะเป็นห นี้ดีที่ยังผ่อนชำระปกติ แต่เริ่มขาดสภาพคล่องชั่วคราว หรือห นี้เสีย ทั้งที่ยังไม่มีการฟ้ อง อยู่ระหว่างฟ้ อง หรือที่มีคำพิพากษาแล้ว สามารถใช้ช่องทางของงานมหกรรมครั้งนี้ เพื่อไกล่เกลี่ยปั ญหาที่มีกับเจ้าห นี้ได้ โดยงานนี้จัดขึ้นไกล่เกลี่ยแบบออนไลน์

ส่วนเงื่อนไขของลูกห นี้ที่จะเข้าโครงการผ่าน มหกรรมไกล่เกลี่ยห นี้ แทบจะครอบคลุมลูกห นี้ทุกกลุ่มที่เป็นห นี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล เพราะไม่ว่าลูกห นี้จะมีสถานะไหนก็สามารถเข้าโครงการได้

สำหรับเงื่อนไขผ่อนปรนที่ลูกห นี้จะได้รับจากสถาบันการเงินและแบงก์ทั้ง 22 แห่ง ผ่าน 3 เงื่อนไข

1.กลุ่มลูกห นี้ เอ็นพีแอล ที่มีคำพิพากษาและเข้าสู่กระบวนการบังคับ ค ดีแล้ว มีข้อเสนอให้ชำระเฉพาะเงินต้น ไม่มีดอกเบี้ย โดยมีการวางกรอบการชำระห นี้ไว้ 3 ระยะ คือภายใน 3 เดือน ภายใน 3 ปี และภายใน 5 ปี หากชำระได้ตามแผนก็จะยกดอกเบี้ยให้ลูกห นี้

2.ลูกห นี้ เอ็นพีแอล ที่ยังไม่ถูกฟ้ องร้อง หรือถูกฟ้อ งแล้ว เมื่อสมัครเข้าร่วมมหกรรมฯ จะมีการรับเรื่องเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการไกล่เกลี่ยห นี้ของศ าล พร้อมกันนี้ ยังมีข้อเสนอผ่อนชำระ ระยะย าว เช่น ภายใน 10 ปี เป็นต้น

3.กลุ่มที่ขาดสภาพคล้องชั่วคราว ค้างชำระเกิน 3 เดือน โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะช่วยแปรสภาพห นี้เป็นระยะย าว คิดดอกเบี้ยในอัตราที่ลดลง

ประชาชนที่มีห นี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน สามารถเข้าร่วมงานมหกรรม ไกล่เกลี่ยออนไลน์ในครั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.2564 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานศ าลยุติธรรม กรมบังคับค ดี ธปท. และศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) รวมทั้งผู้ให้บริการทางการเงินที่เข้าร่วม

ขอแนะนำให้ศึกษาแนวทางกรอกข้อมูลอย่างละเอียด ตรวจเช็กไม่ให้ผิดพลาด เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว หากต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. โทร. 1213 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. กรณีนอกเวลาทำการสามารถฝากชื่อและเบอร์โทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรืออีเมล์มาที่ [email protected] เพื่อที่เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป

รายชื่อผู้ให้บริการทางการเงิน 22 แห่ง ที่เข้าร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยห นี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยการสนับสนุนของ ธปท. และกรมบังคับค ดี

ธนาคารพาณิชย์ 10 แห่ง

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3. ธนาคารกรุงศรีอยุธย า จำกัด (มหาชน)

4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

5. ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพมหานคร

6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

7. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

8. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

10. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

Non-bank จำนวน 12 แห่ง

1. บริษัท เจนเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

2. บริษัท ซิตี้คอร์ปลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

3. บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิส จำกัด

4. บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธย า จำกัด

5. บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด

6. บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

7. บริษัท ศักดิ์สย ามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

8. บริษัท อยุธย า แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

9. บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

10. บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

11. บริษัท ไอทีทีพี จำกัด

12. บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)