รัฐเผย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับสิทธิค่าไฟฟ้า 2 เด้ง อ่านเลย

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย และยังเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการเลยทีเดียว สำหรับ โฆษก MEA เผย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจ น ได้สิทธิรับค่ าไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก

และใช้บัตรฯ ลดเพิ่มอีก 230 บาท หากใช้ไม่เกินตามที่กำหนด จากมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ความช่ วยเหลือค่ าไฟฟ้าในสถานการณ์การแพร่กระจาย CV- 19 ระลอกใหม่

โดยให้สิทธิส่วนลดค่ าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ผ่าน 3 มาตรการที่ได้ออกมาก่อนหน้านี้นั้น ซึ่งก็มีประชาชนบางส่วนเกิดข้อสงสัยว่า หากเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจ นจะสามารถได้รับสิทธิช่วยเหลือค่ าไฟฟ้าเพิ่มเติมด้วยหรือไม่

ล่ าสุด นายจาตุรงค์ สุริย าศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง โฆษก MEA กล่ าวกับ Sanook Money ว่า กรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจ น จะได้รับสิทธิ 2 เด้ง ได้แก่

1 สิทธิผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1 ได้รับค่ าไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก (รวมค่ าบริการ) โดยให้เป็นส่วนลดค่ าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่ าเพิ่มในเดือน ก.พ.-มี.ค. 64

2 เงินช่วยเหลือค่ าไฟฟ้า ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

เท่ากับว่าได้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก บวก เงินช่วยเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องไม่เกิน 230 บาท โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องจ่าย 230 บาทไปก่อนจากนั้นกรมบัญชีกลางจะส่งเงินคืนเข้าบัตรฯ ให้ภายหลัง หากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินบัตรฯ มาเป็น 231 บาท

จะต้องจ่ายเต็มทั้งหมดโดยจะไม่ได้รับส่วนลดค่ าไฟฟ้า 230 บาท ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่แรก