รัฐออกโรงเตือน ร้านค้าเราชนะ แอบขึ้นราคาสินค้าระวังนอนคุ ก

กระแสข่าวยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหงสำหรับเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 64 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กเกี่ยวกับกระแสข่าวร้านค้าในโครงการ เราชนะ แอบขึ้นร าคาสินค้า โดยระบุว่า

กรมการค้าภายใน สั่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ ร้านค้าโครงการเราชนะ ที่ฉ วยโอกาสขึ้นราค าสินค้า ขายแพ งเกินจริง หากมีหลักฐ านการกระทำผิดจะถูกดำเนินค ดีโดยเด็ดขาด มีโทษจำคุ กไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งป รับ หากไม่ปิดป้ายแสดงราค า มีโ ทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท

ส่วนร้านธงฟ้า ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข เช่น ขายของแพ งเกินจริง แลกเงินแทนการซื้อสินค้า ไม่ปิดป้ายราค าสินค้า จะถูกยกเลิ กจากโครงการเราชนะทันที

พร้อมเพิกถ อนสิทธิร้านธงฟ้า หากประชาชนพบการขายสินค้าแ พง ฉว ยโอกาสขึ้นราค า โทร.1569

ขอบคุณ ทุบโต๊ะข่าวอัมรินทร์ทีวี