รัฐช่วยแน่ มนุษย์เงินเดือน ประกันสังคม ม. 33 ให้เกือบ 5,000 บาท

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยว่า

ในตอนนี้ ทางกระทรวงการคลังและกระทรวงแรงงาน ได้เริ่มมีการหารือแล้ว เกี่ยวกับการเยียวย า ให้กับผู้ที่อยู่ในประกั นสังคมมาตรา 33 โดยตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงพิจารณารายละเอียดและเคาะวงเงินกันอยู่

ทั้งนี้ รูปแบบการจ่า ยเงิน คาดว่าอาจจะคล้ายโครงการ เราชนะ ที่จ่า ยเงินผ่านแอปพลิเคชัน โดยการจ่า ยเยียวย าตามฐานข้อมูลของสำนักงานประกั นสังคม ที่จะนำมาประยุกต์กับการจ่า ยเงินของกระทรวงการคลัง ส่วนเรื่องการแจกเงินสดนั้น ตอนนี้ยังไม่ทราบ

ก่อนหน้านี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า ผู้ประกั นตนในระบบประกั นสังคมมีทั้งหมดประมาณ 11 ล้านคน เป็นผู้ประกั นตนตามมาตรา 33 ประมาณ 9.2-9.5 ล้านคน โดยเบื้องต้นคาดว่า อาจจะเยียวย าแต่ละคนด้วยเงินคนละ 4,000-5,000 บาท ทยอยจ่ ายเป็นสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท โดยคิดจากฐานมาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานก่อนหน้านี้ เช่น อาจจะลดการส่งเงินประกั นสังคม ซึ่งผู้ที่จะได้รับมาตรการนี้ จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ สัญชาติไทย, ไม่มีรายได้เกิน 3 แสนบาทต่อปี และมีเงินฝากไม่เกิน 5 แสนบาท รวมทุกบัญชี

ทั้งนี้ รูปแบบการจ่า ยเงิน คาดว่าอาจจะคล้ายโครงการ เราชนะ ที่จ่า ยเงินผ่านแอปพลิเคชัน โดยการจ่า ยเยียวย าตามฐานข้อมูลของสำนักงานประกั นสังคมอาจจะเยียวย าแต่ละคนด้วยเงินคนละ 4,000-5,000 บาท ทยอยจ่ ายเป็นสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท

ล่ าสุดสำหรับ โครงการเรารักกัน คาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์มากถึง 9 ล้านคน จากผู้ที่มีประกั นสังคม 11 ล้านคน โดยจะใช้งบประมาณ 4 หมื่นล้านบาท ส่วนจำนวนเงินที่จะให้นั้น คาดว่าอาจจะได้ประมาณ 3,500-4,500 บาท ซึ่งทุกคนจะได้รับเงินเยียวย าเท่ากันหมด ไม่มีการเอาเรื่องเงินเดือนมาเป็นตัวกำหนด รวมไปถึงเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินที่นายจ้างจ่ ายสมทบให้ผู้ประกั นตน เนื่องจากบางคนเงินเดือนสูง ค่ าใช้จ่ าย ก็สูง ทั้งนี้ โครงการเรารักกัน จะมีการนำเข้า ครม. ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

เงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับเงินโครงการ เรารักกัน

1.เป็นคนไทย สัญชาติไทย

2.อยู่ในประกั นสังคมมาตรา 33

3.มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 5 แสนบาท

ช่องทางการจ่ ายเงิน

-จ่ ายเงินเหมือนเราชนะ คือ โอนเข้าแอปพลิเคชัน เป๋าตัง