รอง ผวจ.กาญจน์ ประกาศเตือนด่วน เฝ้าระวังฝนฟ้า

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 6 ก.พ 64 รายงานว่า ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศ ฉบับที่ 1 (2182564) ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 05.00 น.แจ้งว่า ในช่วงวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2564 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยพายุฝนฟ้าคะนองจะเริ่มมีผลกระทบภาคเหนือในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนภาคกลาง รวมถึงจังหวัดกาญจนบุรี มีผลกระทบวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ จึงให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการดังนี้

1. ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่า สำหรับเกษตรกรควรป้องกันผลผลิตทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหายด้วย

2.ติดตามและประเมินสถานการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุหรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถนการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หากมีแนวโน้มการเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่

3.หากเกิดสถานการณ์สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทันที โดยประสานจัดกำลังจิตอาสาเข้าร่วมปฏิบัติงานด้วย พร้อมทั้งแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรีทราบทันที ทางหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 034-515998 และ 034-516795 และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ dpm [email protected] สำหรับอำเภอ ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เช่นเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล